NFZ wzywa do wyjaśnień w sprawie szpitala. Odpowiada też staroście

0
Szpital w Pszczynie, fot. RB

W sprawie sytuacji szpitala w Pszczynie komunikat przesłała nam dziś (12.06) rzecznik NFZ Małgorzata Doros.

O tym, że szpital w Pszczynie zaprzestał przyjmowania pacjentów oraz przygotowuje się do ewakuacji chorych pisaliśmy tutaj [kliknij]. Komunikaty w tej sprawie wydało starostwo pszczyńskie, a także spółka Centrum Dializa. Najnowszy komunikat jest z NFZ.

NFZ wzywa w nim dyrekcję szpitala w Pszczynie i prowadząca go spółkę Centrum Dializa do udzielenia wyjaśnień w trybie natychmiastowym. Odpowiada też na pismo starosty pszczyńskiego, który zadeklarował gotowość natychmiastowego przejęcia placówki (okazuje się, że nie ma takiej możliwości prawnej). NFZ prosi ościenne szpitale o pomoc dla pacjentów pszczyńskich. Podaje też numer infolinii dla pacjentów.

Informacja przesłana nam przez rzeczniczkę katowickiego oddziału NFZ:

„12 czerwca 2018 r. do Śląskiego OW NFZ wpłynęło pismo, w którym Dyrektor Szpitala w Pszczynie informuje, że Centrum Dializa sp. z o.o. złożyła do Wojewody Śląskiego informację o czasowym całkowitym zaprzestaniu działalności leczniczej w szpitalu w Pszczynie od dnia 12 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne – neurologia, izba przyjęć, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jako powód został wskazany brak wystarczającej kadry medycznej.

W związku z pismem Szpitala w Pszczynie, Dyrekcja Śląskiego OW NFZ wezwała świadczeniodawcę do udzielenia wyjaśnień w trybie natychmiastowym: przekazania informacji o aktualnej liczbie pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych oddziałach szpitala; liczbie osób, wobec których planuje się zakończenie hospitalizacji; liczbie osób wymagających kontynuacji hospitalizacji oraz o przekazanie szczegółowego planu ewentualnej ewakuacji z informacją o podmiotach, do których skierowani zostaną pacjenci celem kontynuacji leczenia.

Ponadto Dyrekcja Śląskiego OW NFZ w dniu dzisiejszym wystosowała komunikat do wszystkich szpitali w promieniu 25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej, niezbędnej pomocy w procesie przejmowania pacjentów dotychczas leczących się w Szpitalu w Pszczynie, wymagających dalszej hospitalizacji.

Dzisiaj Dyrekcja Śląskiego OW NFZ odniosła się także do pisma Starosty Pszczyńskiego z 12 czerwca 2018 r., który wyraził wolę „przejęcia kontraktu w trybie natychmiastowym”. Z uwagi na trwającą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Centrum Dializa Sp. z o.o., brak jest prawnych możliwości przekazania kontraktu w trybie natychmiastowym mocą jednostronnego oświadczenia woli Dyrektora Śląskiego OW NFZ.

Obecnie trwają postępowania konkursowe na udzielanie od 1 lipca 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu; położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny; neurologia – hospitalizacja; neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny; chirurgia ogólna – hospitalizacja; choroby wewnętrzne – hospitalizacja; geriatria – hospitalizacja; anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja; świadczenia w izbie przyjęć (IP) na obszarze powiatu pszczyńskiego oraz konkurs ofert o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze: powiatu pszczyńskiego.

Przypomnijmy: 20 marca 2018 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego ze Szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. Wśród powodów podjęcia takiej decyzji były m.in. negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – wygasa 30 czerwca 2018 r.

Śląski OW NFZ podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić pacjentom Szpitala w Pszczynie dostęp do informacji w sprawie kontynuacji leczenia. Pacjenci mogą uzyskać informację, dzwoniąc na numer całodobowej infolinii: 801 002 903 lub w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku na numer: 32 735 16 00”.

Czytaj także:

Szpital w Pszczynie przygotowuje się do ewakuacji pacjentów

(r)

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz