Nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie Andrzeja S.

0
Sala rozpraw w sądzie w Piekarach Śląskich, fot. ZB

Nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie Andrzeja S. Pod koniec sierpnia, w sprawie objętej aktem oskarżenia zawierającym zarzut przyjęcia łapówki, zapadł wobec Andrzeja S. – byłego członka zarządu Bytomskiej Spółki Węglowej, a obecnie prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach (akt oskarżenia dotyczy okresu gdy pracował w BSW) –  nieprawomocny wyrok uniewinniający. Proces odbywał się w Piekarach Śląskich. Prokuratura Regionalna zwróciła się o pisemne uzasadnienie wyroku, co umożliwia jej wniesienie apelacji. Sąd nie przysłał jeszcze (informacja z 6.10) tego uzasadnienia.

Piekarski proces był jednym z sześciu, które prokuratura wytoczyła w oparciu o zeznania skruszonego pracownika firmy Voest-Alpine, informującego komu wręczał łapówki. Proces w Piekarach Śl. był jedynym w tej grupie, w którym wyłączono jawność rozprawy. Do tej pory, jak poinformowała nas Prokuratura Regionalna, w procesach obejmujących tę grupę oskarżonych zapadł jeden nieprawomocny wyrok skazujący, kilka prawomocnych i nieprawomocnych wyroków uniewinniających, w pozostałych sprawach proces się toczy.

Ireneusz Kunert, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach (dawniej Prokuratura Apelacyjna) poinformował nas, że w procesie, który toczył się w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich przeciwko Andrzejowi S. i dwóm innym osobom, zapadł 31 sierpnia br. nieprawomocny wyrok uniewinniający.

Sprawę tę szeroko opisaliśmy w artykule z 16 lutego 2017 r. Przypomnijmy, najpierw przez cztery lata zajmowała się nią Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a później Prokuratura Apelacyjna w Katowicach. PA informowała, że chodzi o przyjmowanie i wręczanie łapówek w zamian za doprowadzenie do zawarcia umów między spółką Voest-Alpine Technika Górnicza i Tunelowa a zakładami górniczymi na kupno kombajnów chodnikowych.

Pod koniec 2014 r. akty oskarżenia trafiły do sądów. Chcąc usprawnić przebieg rozpraw, oskarżenia dotyczące ponad 20 osób zgrupowano w sześciu aktach i rozesłano do pięciu sądów – czterech rejonowych w: Katowicach, Tarnowskich Górach Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich, Jastrzębiu Zdroju, Tychach (dwa akty oskarżenia) oraz do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Jeszcze przed rozpoczęciem procesów ówczesna Prokuratura Apelacyjna przedstawiła mi następujący przebieg zdarzeń: w 2011 r. ABW otrzymała anonimowy list, w którym opisany był stosowany na szeroką skalę proceder wręczania łapówek przez austriacką firmę Voest-Alpine (producenta maszyn górniczych) m.in. dyrektorom polskich kopalń i członkom zarządów spółek węglowych. Miało to stworzyć, jak słyszymy, wokół ofert Voest-Alpine korzystny klimat w kręgach decyzyjnych. Nie chodziło tylko o to, by kopalnie kupowały maszyny VA, ale również aby szybko płaciły za dostarczony towar i nie barterowo – węglem, ale pieniędzmi. ABW ustaliła, że anonimowy list napisał pracownik firmy Voest-Alpine. Na tej podstawie przesłuchano Andrzeja J., prezesa Voest-Alpine Bergtechnik GmbH, a ten nie tylko przyznał się do wręczania łapówek, ale wyjawił komu osobiście je wręczał.

W taki sposób wśród oskarżonych znalazł się Andrzej S., obecny prezes zarządu spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach (w której większość udziałów ma gmina Tychy). Prezes Voest-Alpine Bergtechnik GmbH zeznał m.in. że wręczył mu łapówkę w wysokości 180 tys. zł [gdy Andrzej S. był członkiem zarządu Bytomskiej Spółki Węglowej]. Miało do tego dojść w 2001 r. Chodziło, jak poinformował prokurator, o przychylność przy sprzedaży kombajnów m.in. dla zakładu górniczego Piekary, podlegającego BSW. Drugą łapówkę w wysokości 125 tys. zł miał dostać kierownik tego zakładu.

Po złożeniu przez Andrzeja J. (prezesa Voest-Alpine Bergtechnik GmbH) obciążających zeznań prokuratura rozpoczęła przeprowadzanie konfrontacji z osobami, którym, jak twierdził, dawał łapówki. Czynności te musiano przerwać, bowiem 27 lutego 2014 r. martwego Andrzeja J. znaleziono w pokoju hotelowym.

Więcej w „Nowym Info” nr 38.

 

 

 

Dodaj komentarz