Opóźnienia przy budowie szaletu, górki i fontanny. Będzie kara.

0
Rodzinny Park bł. Karoliny 6.12.2017r., budowa szaletu z górką saneczkową; fot. ZB

Opóźnienia przy budowie szaletu, górki i fontanny. Będzie kara. W Rodzinnym Parku bł. Karoliny w Tychach (dawnym Parku Południowym) od września powinny być gotowe: fontanna z tarasem i szalet publiczny z górką. Inwestycja ta, finansowana przez miasto Tychy, ma wartość ponad 1 mln zł. Władze Tychów zapowiedziały, że za opóźnienie wymierzona zostanie kara.

Jak informuje nas Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, Inwestycja, która realizowana jest w Rodzinnym Parku bł. Karoliny u zbiegu ul. Piłsudskiego i ks. Tischnera (poprzednia nazwa: Park Południowy) obejmuje budowę fontanny z tarasem, ścieżek rowerowych, spacerowych wraz z elementami małej architektury tj. ławkami oraz koszami. Obok fontanny ma powstać szalet publiczny wraz z górką saneczkową. Inwestorem jest miasto Tychy. Wartość inwestycji to 1 762 021,00 zł brutto.

Wykonawcą jest firma z Leszna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę, jak słyszymy, podpisano 14 czerwca 2017 r. Termin realizacji wyznaczony został na 13 września 2017 r., przekroczony jest więc już o prawie 3 miesiące.

– Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 czerwca 2017 r. – mówi Ewa Grudniok. – Fizycznie wykonawca przystąpił do robót 15 sierpnia 2017 r.

Jak słyszymy od rzecznik prasowej UM Tychy zaawansowanie prac przy budowie fontanny (wraz z zagospodarowaniem) wynosi obecnie 60 proc., a szaletu publicznego z górką saneczkową – 50 proc.

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Tychy dlaczego doszło do opóźnienia i czy w związku z tym (nie podpisano żadnych aneksów prolongujących) wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

– Wykonawca swoje opóźnienie tłumaczy odmową przyrzeczenia wykonania robót żelbetowych przez podwykonawcę oraz swoimi zobowiązaniami względem innych inwestorów – wyjaśnia Ewa Grudniok. – Zamawiający zgodnie z zapisami umownym naliczy kary umowne z tytułu nieterminowego zakończenia prac.

UM Tychy informuje, że ostateczne zakończenie robót powinno nastąpić 20 grudnia 2017 r.

 

Dodaj komentarz