Zmarł historyk Zygmunt Orlik

0
Zygmunt Orlik, fot. RB

Zmarł Zygmunt Orlik, historyk, nauczyciel, autor ponad 20 szkiców monograficznych poświęconych miejscowościom ziemi pszczyńskiej i licznych artykułów na temat historii. Miał 83 lata. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 14 września, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Kryrach (gmina Suszec).

Zygmunt Orlik urodził się w Kryrach. W 1952 r. ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe w Rybniku i podjął pracę nauczycielska w Osinach. Po powrocie z wojska pracował w pszczyńskim starostwie, później do 1966 r. w mizerowskiej szkole podstawowej. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu historii. Od 1966 do 1972 r. kierował szkołą podstawową w Kryrach, a w następnych latach był dyrektorem szkół w Pawłowicach, wizytatorem-metodykiem historii Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. W 1985 r. przeszedł na emeryturę.

Zajmował się dziejami wojskowości (m.in. publikował w Wojskowym Przeglądzie Historycznym) oraz przeszłością Śląska, najwięcej uwagi poświęcając ziemi pszczyńskiej. Opublikował kilkaset artykułów w czasopismach regionalnych i lokalnych. Jest autorem m.in. 24 monografii miejscowości ziemi pszczyńskiej. Opracował również dzieje kliku pszczyńskich rodów. W 2016 r. na zamku w Pszczynie odebrał medal „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”.

Informację o śmierci śp. Zygmunta Orlika podało dziś, 12 września, starostwo pszczyńskie.
„Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Zygmunta Orlika, historyka, nauczyciela i autora wielu publikacji traktujących o dziejach ziemi pszczyńskiej. Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym i wszystkim, których dotknęła Jego śmierć składamy szczere wyrazy współczucia” – napisali na stronie internetowej starostwa pszczyńskiego przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego wraz z radnymi oraz starosta i pracownicy starostwa.

(r)

Dodaj komentarz