Umowa na 4 mln zł dla spółki Master, a prezes się spóźnił

0
Umowę podpisują marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski (pierwszy z prawej) i prezes spółki Master Mieczysław Podmokły, 12.02.2019 r.; fot. ZB

Umowa na 4 mln zł dla spółki Master, a prezes się spóźnił. Dzisiaj (12 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę, na mocy której międzygminna spółka Master – Odpady i Energia, zdominowana przez kapitał miasta Tychy, otrzyma ponad 4 mln zł dofinansowania na realizację wartego ponad 6 mln zł modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych. Umowę podpisali Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, ze swoim zastępcą i Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master, z wiceprezesem. Przedstawiciele spółki Master spóźnili się na podpisanie tej umowy.

Właścicielami spółki z o.o. Master – Odpady i Energia jest osiem gmin (Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry, Imielin, Chełm Śląski) z tym, że dominującym kapitałowo udziałowcem jest gmina Tychy. Spółka świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów. Dysponuje w Tychach zakładem ich kompleksowego zagospodarowania.

Przepisy ochrony środowiska ulegają wciąż zaostrzaniu. Dąży się do tego, aby np. jak najmniej odpadów było składowanych. Wymusza to nałożona przez ustawę tzw. opłata marszałkowska, czyli wynikające wprost z korzystania ze środowiska (np. składowania) zobowiązanie finansowe, któremu podlegają np. na zakłady takie jak Master.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadziło od 1 lipca 2017 r. obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Chodzi np. o wyrzucaną na śmietniki żywność, odpady spożywcze, odpady z ogrodów i parków (trawy, liście itp.), czyli o to wszystko co ulega rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego spółka Master zgłosiła w konkursie projekt budowy modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, który stanowiłby rozbudowę instalacji fermentacji w ramach istniejącej już fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Mówiąc w uproszczeniu chodzi o budowę hali wyposażonej w odpowiednią instalację.

Projekt Mastera został wybrany do dofinansowania. Dzisiaj (12 lutego) w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego zawarto bardzo korzystną dla spółki umowę. Podpisali się pod nią Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master i jego zastępca Krzysztof Setlak. Realizacja projektu ma kosztować w sumie 6,6 mln zł – z tego ponad 4 mln zł Master otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania z RPO. Inwestycja powinna zakończyć się w czwartym kwartale 2020 r.

Marszałek Jakub Chełstowski zwrócił uwagę, że bezpośrednimi beneficjentami podpisanej umowy będzie ok. 200 tys. osób, które mieszkają na obszarze obsługiwanym przez spółkę Master – Odpady i Energia.

– To kolejny projekt realizowany przez spółkę we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – dodał marszałek Chełstowski. – Priorytetem jest ochrona środowiska. W kolejnym okresie finansowania też będzie to priorytet, ponieważ takie są wymogi rzeczywistości, takie są potrzeby naszego województwa.

Prezes Mieczysław Podmokły narzekał na znaczne obciążenie, które stanowi opłata marszałkowska (marszałek ripostował, że ma z nią niewiele wspólnego). Dotyczy ona części odpadów, które trzeba składować, bo nic więcej nie da się z nimi zrobić (nikt nie chce ich kupić np. jako opału, ani też nie da się ich dalej przetworzyć). Master płaci, jak można było usłyszeć 170 zł za tonę takich odpadów a stawka ta wzrośnie do 270 zł za tonę. W tym kontekście prezes Podmokły wskazał na konieczność budowy w regionie zakładu utylizacji termicznej (spalarni), najprawdopodobniej zakład taki może być zlokalizowany w Bielsku-Białej.

Z części odpadów trafiających do Mastera udaje się uzyskać biogaz, będący paliwem przy wytwarzaniu prądu. Spółka produkuje obecnie, jak usłyszeliśmy, 1,5 mln metrów sześciennych biogazu rocznie, co pozwala zaspokoić jej 70 proc. potrzeb energetycznych. W planie jest stuprocentowe zaspokojenie potrzeb energetycznych tego przedsiębiorstwa przez biogaz.

– Tychy posiadają jedną z najnowocześniejszych instalacji do przetwarzania odpadów biologicznych i mechanicznych – wyjaśniał prezes Podmokły. – Moduł do biologicznego przetwarzania odpadów, o który staraliśmy się w RPO, ma umożliwić nieprzepuszczanie tego typu odpadów przez linię mechaniczną tylko bezpośrednie dostarczanie do fermentatora.

Dzisiejsze spotkanie prezesa Mastera z marszałkiem województwa śląskiego, w celu zawarcia umowy zapewniającej spółce sfinansowanie inwestycji o wartości 6,6 mln zł w ponad 60 proc., miało rozpocząć się o godz. 9.00. Biorąc pod uwagę rangę przedsięwzięcia, odnotować należy fakt, że spotkanie to rozpoczęło się z 10-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia prezesa Podmokłego i wiceprezesa Setlaka.

(icz)

Dodaj komentarz