1208 darmowych porad prawnych

0
W tym roku, na podstawie otwartego konkursu ofert, organizacją wyłonioną do prowadzenia punktów w Suszcu, Kobiórze, Goczałkowicach-Zdroju i Miedźnej zostało Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z Mikołowa; fot. powiat pszczyński

W każdej gminie powiatu pszczyńskiego działa punkt darmowych porad prawnych. W Pszczynie i Pawłowicach pomoc prawna udzielana jest pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszcu i Woli – trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze – dwa razy w tygodniu. Przez cały zeszły rok w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono mieszkańcom powiatu pszczyńskiego w sumie 1208 porad.

System nieodpłatnej pomocy prawnej działa w całej Polsce od początku zeszłego roku. Zgodnie z ustawą z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą korzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Od tego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą tez korzystać kobiety w ciąży (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego).

Punkty w Pszczynie i Pawłowicach prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast w pozostałych gminach – przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych. W tym roku, na podstawie otwartego konkursu ofert, organizacją wyłonioną do prowadzenia punktów w Suszcu, Kobiórze, Goczałkowicach-Zdroju i Miedźnej zostało Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z Mikołowa.

W zeszłym roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych w powiecie pszczyńskim udzielono 1208 porad, z czego 806 w punktach prowadzonych przez radców/adwokatów i 402 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Najczęściej z tej formy pomocy korzystały osoby poniżej 26. roku życia lub powyżej 65. roku życia (w sumie 828 osób), osoby mające przyznane świadczenie z pomocy społecznej (187) czy posiadacze Karty Dużej Rodziny (125).

Mieszkańcy najczęściej otrzymywali porady w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa rzeczowego i rodzinnego. Najwięcej porad udzielono w Pszczynie (655), następnie w Goczałkowicach-Zdroju (174), Pawłowicach (151), Suszcu (89), Woli (74) i Kobiórze (65).

Oto adresy punktów darmowej pomocy prawnej, które od 1 stycznia 2017 r. funkcjonują w powiecie pszczyńskim:

źródło: powiat pszczyński

Przypomnijmy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
(r), źródło: powiat pszczyński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here