160 lat OSP Świerczyniec

0
Fot. Lech Gawin

Strażacy ochotnicy ze Świerczyńca świętowali dziś (9 lipca) jubileusz 160-lecia działalności. Pierwszą wzmiankę o tutejszej straży odnotowano w 1857 r. W pszczyńskim archiwum znajduje się adnotacja o kontroli sprzętu gaśniczego w gminie Świerczyniec.

Sikawka ręczna znajdowała się wówczas w dworze Jedlina. Dziewięć lat później książę pszczyński wybudował i wyposażył w Świerczyńcu strażnicę. Sikawka ręczna z zaprzęgiem konnym służyła strażakom aż do 1957 r. Jednym z pierwszych komendantów był Augustyn Kłyk. Zapisy z tamtych pierwszych lat są znikome. Z przekazów słownych dowiedzieć się można o dwóch wielkich pożarach, które gasili świerczynieccy strażacy: bojszowskiego kościoła i zabudowań w Cielmicach.

Bardziej współczesne kroniki zapisały sukcesy w zawodach strażackich (m.in. 1 miejsce we współzawodnictwie na terenie Bierunia Starego w 1958 r.). 10 lat później zatwierdzono plany budowy strażnicy wraz z Klubem Rolnika. Strażnicę wybudowano w czynie społecznym. Uroczyste otwarcie nastąpiło 20 lipca 1980 r. Do dyspozycji druhów był wtedy samochód gaśniczy marki Żuk. W roku 2003 OSP w Świerczyńcu otrzymała sztandar.

31 stycznia 2016 r. został wybrany obecny zarząd w składzie: prezes Mariusz Orocz, wiceprezes-naczelnik Damian Klimek, wiceprezes Mateusz Murawski, sekretarz Andrzej Moric, skarbnik Marek Hafn. Komisję rewizyjną stanowią: przewodniczący Gerard Szyja, wiceprzewodnicząca Aleksandra Kuczmierczyk, sekretarz Tomasz Tomala.

W bieżącym roku wójt Bojszów Henryk Utrata przedstawił projekt rozbudowy świerczynieckiej strażnicy. W międzyczasie jednostka została wyposażona w nowoczesny sprzęt, m.in.: dwa aparaty powietrzne Drager, pilarkę ratowniczą i nożyco-rozpieracz wraz z agregatem. Obecnie OSP Świerczyniec liczy 67 druhów w tym 34 ma ukończony kurs podstawowy.

Dzień jubileuszu 9 lipca br. druhowie rozpoczęli od mszy świętej w kościele parafialnym NMP Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych. Na liturgię przybyły również poczty sztandarowe z sąsiednich OSP. Później strażacy przyjechali pod remizę w Świerczyńcu. Tu odbył się uroczysty apel poprowadzony przez dowódcę uroczystości kpt. Piotra Smelika, który złożył meldunek do rozpoczęcia uroczystości nadbrygadierowi w stanie spoczynku Piotrowi Bukowi. Po przeglądzie pododdziałów poczet flagowy przy dźwiękach hymnu państwowego przypiął flagę do podnośnika wozu strażackiego. I tak biało-czerwona załopotała wysoko w górze. Następnie zgromadzonych gości powitał prezes OSP Mariusz Orocz, a naczelnik Damian Klimek odczytał rys historyczny OSP. W kolejnym punkcie uroczystości Piotr Buk i Mariusz Orocz udekorowali sztandar świerczynieckiej OSP Złotym Znakiem Związku.

Potem odznaczeni zostali druhowie. Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano: Aleksandrę Kuczmierczyk, Różę Tomale, Andrzeja Morica, Grzegorza Niesyto i Mateusza Murawskiego. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: Tomasz Duży i Paweł Gondzik. Pamiątkowe medale za długoletnią służbę oraz pomoc w przygotowaniu uroczystości otrzymali: Henryk Utrata, Piotr Buk, Piotr Szojda, Kazimierz Utrata, Jan Kasprzyk, Alojzy Blacha, Tadeusz Jasiński, Gerard Szyja, Gabriela Kucharczyk, Maciej Raj, Krzysztof Komandera, Stanisław Biela, Michał Palowski oraz OSP Bieruń Nowy, Bieruń Stary, Bojszowy, Chełm Śląski, Czarnuchowice, Imielin i Zarząd Powiatowy ZOSP RP.

Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości były przemówienia wójta Bojszów Henryka Utraty, nadbrygadiera Piotra Buka i starosty bieruńsko-lędzińskiego Bernarda Bednorza. Wszyscy podkreślali zaangażowanie druhów w służbie społeczeństwu z narażeniem zdrowia i życia. Ponadto wójt Utrata obiecał dokończenie inwestycji rozbudowy strażnicy. Nastąpiło wręczenie prezentów. Starosta podarował prezesowi Oroczowi statuę patrona strażaków św. Floriana, a Jan Kasprzyk księgę pamiątkową. Finałowym punktem była wspólna biesiada.

Lech Gawin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here