25 lat Straży Miejskiej w Mikołowie

0
Gratulacje od burmistrza; fot. J. Jędrysik

Straż Miejska w Mikołowie 21 października świętowała swoje 25-lecie. Z tej okazji w Białym Domku odbyła się urodzinowa uroczystość. Przybyli na nią m.in. wszyscy dotychczasowi burmistrzowie Mikołowa: Eugeniusz Wycisło, Marek Balcer i Stanisław Piechula. Pierwszy z nich radził, aby ci – którzy mają pomysły likwidacji straży miejskich – w końcu zmądrzeli.

Komendant Bogusław Łuczyk wspomniał, że od najdawniejszych czasów, kiedy powstawały pierwsze zorganizowane grody i miasta, powoływano tam straże do ochrony ludności i mienia. Były umundurowane i uzbrojone. Kwestie bezpieczeństwa i porządku w mieście regulowało już prawo magdeburskie z 1188 r. W przywileju lokacyjnym Poznania z 1253 r. można odnaleźć informację o powołaniu tam straży miejskiej. – Z dokumentów udostępnionych przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne wynika, że w 1873 r. funkcjonowała policja miejska, a w obecnym ratuszu było więzienie. Jestem jednak pewien, że w Mikołowie miejskie służby porządkowe działały dużo wcześniej – mówił komendant Łuczyk.

Pomysłodawcą utworzenia obecnej Straży Miejskiej w Mikołowie był ówczesny burmistrz Eugeniusz Wycisło. Została ona powołana do życia 2 lipca 1991 r. uchwałą Rady Miejskiej. – Byliśmy w pierwszej setce samorządów w Polsce, które po 1989 r. utworzyły Straż Miejską. Kiedy zostałem posłem, dzięki aktywności ówczesnego komendanta SM w Mikołowie Janusza Grzymały, jego uwagom, cztery razy nowelizowaliśmy w Sejmie ustawę o strażach miejskich. Od czasu do czasu słychać głosy o nieprzydatności SM i konieczności jej likwidacji. Ci, którzy mają takie pomysły powinni zmądrzeć. Straże miejskie są potrzebne – mówił na uroczystości Eugeniusz Wycisło.

Mikołowska SM zatrudnia 9 strażników. Służbę pełnią w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku. W pozostałe dni pracują w zależności od potrzeb. Współpracują z policją (m.in. wspólne patrole). Jak szerokim spektrum spraw zajmują się strażnicy, można dowiedzieć się wchodząc na stronę internetową www.strazmiejska.mikolow.eu.

O tym, że Straż Miejska nie zajmuje się jedynie wlepianiem mandatów za nieprawidłowe parkowanie czy handel w miejscach niedozwolonych przekonali się też goście zgromadzeni podczas uroczystości w Białym Domku. Janusz Grzymała, zastępca komendanta SM zaprezentował zdjęcia dokumentujące działania strażników: pilnowanie porządku podczas imprez masowych, patrole z policją, monitorowanie stanu oznakowania w mieście (także naprawa uszkodzonych znaków drogowych), interwencje związane z bezdomnymi zwierzętami, pomoc przy ratowaniu dzikich zwierząt, zimą pomoc bezdomnym, a nawet uruchamianie samochodów mieszkańców (na „popych” lub kable).

Gratulacje strażnikom złożyli m.in. burmistrz Stanisław Piechula, wiceburmistrz Mateusz Handel, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik, członek zarządu starostwa mikołowskiego Henryk Zawiszowski; komisarz Dariusz Waligóra, zastępca komendanta powiatowego policji; st. bryg. Dariusz Witkowicz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie; Andrzej Drozdowski – komendant SM w Łaziskach Górnych, Barbara Petniakowska – komendant SM w Orzeszu oraz delegacje radnych miejskich, rad sołeckich i rad dzielnic. Strażnicy mikołowscy wręczyli także swoje podziękowania za długoletnią współpracę.

Dodaj komentarz