8 mln zł od województwa dla gmin turystycznych na złagodzenie skutków epidemii

0
Czeki dla gmin turystycznych, Szczyrk 17.02.2021r._fot. Tomasz Żak/UMWS

Dzisiaj (17 lutego) w Szczyrku samorządowcom z 12. turystycznych gmin regionu władze województwa śląskiego wręczyły symboliczne czeki. W sumie chodzi o kwotę 8 mln zł. Pieniądze te mają pomóc w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał na skutek epidemii koronawirusa.

Jak informuje Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (dotyczącej wyników branży w listopadzie) wynika, że po wprowadzeniu rządowych obostrzeń związanych z epidemią prawie 90 proc. hoteli odnotowało średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10 proc. W styczniu sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Ograniczenia związane z zamknięciem hoteli, gastronomii, stoków narciarskich oraz kumulacją ferii zimowych jeszcze bardziej pogłębiły zapaść. Tymczasem aż 90 proc. przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, zaś 60-70 proc. obejmuje sezon zimowy. Podobna sytuacja panuje w pozostałych gminach posiadających zimową infrastrukturę turystyczną, w tym przede wszystkim stoki narciarskie.

Analizując skutki epidemii, badaniom poddano w sumie 53 gminy – 38 znajduje się w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, a 15 w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Subregion południowy stanowi 86 proc. potencjału turystycznego analizowanego obszaru (pozostałe 14 proc. to obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej). Oznacza to, że skutki pandemii są największe w południowej części województwa i pomoc powinna być skierowana w zdecydowanej większości właśnie do tego regionu.

W styczniu sejmik województwa przyjął uchwałę o wsparciu gmin, dla których turystyka jest jedną z kluczowych branż gwarantujących wpływy do budżetu. W tym roku kwota wsparcia będzie wyższa niż w roku ubiegłym i wyniesie 84 mln zł. Pakiet ten zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale 2021 r. Jego zwiastunem była dzisiejsza (17 lutego) uroczystość w Szczyrku, gdzie Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz radni: Agnieszka Biegun, Ewa Żak i Stanisław Baczyński wręczyli samorządowcom z 12. gmin turystycznych regionu symboliczne czeki na łączną kwotę 8 mln zł. Informują one, że Szczyrk i Wisła dostaną po 2 mln zł, 1 mln zł dostanie Ustroń, po 500 tys. zł przyznano gminom: Istebna, Jeleśnia i Bielsko-Biała, 477 tys. zł otrzymają Wilkowice, 300 tys. zł Węgierska Górka, 298 tys. zł zasili budżet gminy Brenna, 200 tys. zł trafi do gminy Jaworze, 125 tys. zł do Rajczy i 100 tys. zł do Gilowic.

Pieniądze te mają być rekompensatą za utracone dochody budżetowe. W efekcie, jak słyszymy, gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość wsparcia wyniesie do 125 proc. utraconych w 2021 r. dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w pozostałych przypadkach.

– Zgodnie z zapowiedzią, już w pierwszym kwartale bieżącego roku, rozpoczynamy realizację programu wsparcia dla gmin, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, ale pandemia mocno tę działalność ograniczyła – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. – Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy pomocy, która zagwarantuje im w miarę szybkie przywrócenie ruchu turystycznego na poziomie odpowiednim do stabilnego funkcjonowania. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy.

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – mówił Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. – Budżety naszych gmin, często opierających je na turystyce, mocno ucierpiały. Pomoc nadeszła z województwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

– Te środki realnie pomagają przedsiębiorcom, którym możemy na przykład pomóc, umarzając podatek od nieruchomości na okres, gdy nie mogą normalnie, wskutek pandemii, funkcjonować – dodał Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Urząd Marszałkowski informuje, że w Wiśle dzięki przekazanym pieniądzom wybudowany zostanie parking w obrębie kompleksu Jonidło oraz powstanie obiekt modułowy Centrum Edukacji Ekologicznej, zostanie także przebudowana kładka w parku Kopczyńskiego. W Szczyrku przebudowany ma być kompleks sportowy przy ul. Sosnowej, zagospodarowany będzie park Zwierzyniec i doposażone strefy aktywnego wypoczynku. W Ustroniu powstanie tężnia miejska, w Istebnej – pump track, w Jeleśni – centrum przesiadkowe. Natomiast w Bielsku-Białej zostaną wybudowane parkingi przy szlakach turystycznych, a w Węgierskiej Górce będą zmodernizowane rekreacyjne przestrzenie publiczne.

Sławomir Gruszka informuje, że w ubiegłym roku województwo wsparło gminy turystyczne kwotą 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów, województwo dofinansowało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę uzyskały blisko 30 mln zasięgu. Jednak druga fala pandemii spowodowała kolejny kryzys branży.

– W marcu ruszą konkursy dla przedsiębiorców z branży turystycznej, które będą także realną pomocą dla ich firm w dobie kryzysu – zapowiada wicemarszałek Wojciech Kałuża. – Na ten cel zostanie rozdysponowana kwota 77 mln zł.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here