Apele ignorowane. Gminne grunty w centrum Tychów przygotowywane do sprzedaży

4
Teren, który ma być wystawiony na sprzedaż; fot. ZB

Władze miasta chcą sprzedać gminne grunty przy al. Jana Pawła II pod osiedle mieszkaniowe. Zezwoliła na to Rada Miasta Tychy, ale decyzja wzbudziła sprzeciw mieszkańców, którzy boją się „zabetonowania” tej przestrzeni blokami. Przegłosowani na Radzie Miasta radni PiS apelują do prezydenta Tychów i prezes gminnej spółki „Śródmieście” o wstrzymanie sprzedaży i wysłuchanie opinii tyszan. Prezydent odmówił komentarza w tej sprawie, a prezes spółki poinformowała, że trwają przygotowania do przetargu.

28 stycznia 2021 r. obradowała Rada Miasta Tychy. Większością głosów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego gruntów przy al. Jana Pawła II należących do gminnej spółki „Śródmieście”.

Do tej sprzedaży przekonywał Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, mówiąc, że ma tam powstać osiedle mieszkaniowe wybudowane przez dewelopera. Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości chcieli, by sprawą zagospodarowania tego miejsca zajął się bezpośrednio Urząd Miasta Tychy, a nie gminna spółka „Śródmieście”. Na przykład radna Aleksandra Wysocka-Siembiga (PiS) obawiała się dewastacji tej przestrzeni urbanistycznej poprzez wybudowanie tu przez dewelopera blokowiska. Prezydent Tychów uspokajał, że miasto zabezpieczy się przed taką groźbą. Nie przekonał siedmioro radnych PiS, którzy jako jedyni głosowali przeciw wyrażeniu zgody na sprzedaż tych gruntów.

– Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż działki, pomimo negatywnej opinii Komisji Finansów Publicznych – stwierdziła później Anita Skapczyk, przewodnicząca Klubu Radnych PiS. – Decyzja o sprzedaży tego gruntu, z przeznaczeniem pod zabudowę przez deweloperów spotkała się z ogromną falą krytyki mieszkańców, którzy wierzyli, że ten teren zostanie zagospodarowany na centrum, będzie przedłużeniem zielonej osi. Od kilku dni tyszanie w mediach społecznościowych organizują się w grupy, stanowczo sprzeciwiają się takiej decyzji.

Faktycznie, wielu mieszkańców krytycznie odniosło się do zgody władz miasta na sprzedaż działek przy al. Jana Pawła Ii. Tyszanie obawiają się, że tereny te, przez typową zabudowę osiedlową, bezpowrotnie stracą szanse na nadanie im wyjątkowego, urbanistycznego waloru centrum – a do tego zostały przeznaczone.

8 lutego do prezydenta Tychów i prezes spółki „Śródmieście” dotarł apel, który w imieniu radnych PiS podpisała radna Anita Skapczyk:

„Jako radni miasta Tychy, przedstawiciele mieszkańców naszego miasta apelujemy do Państwa o wstrzymanie decyzji o sprzedaży gruntu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II.  Zdajemy sobie sprawę, że Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż tego gruntu, jednak należy podkreślić, że nie cała Rada Miasta. 7 radnych było przeciw tej sprzedaży.

Ponadto uchwała ta zyskała negatywną opinię Komisji Finansów Publicznych. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w mediach społecznościowych rozpoczęła się dyskusja mieszkańców, z której można jednoznacznie wyciągnąć wniosek, że mieszkańcy nie chcą w tym miejscu bloków. Zdecydowanie mówią „nie” zabudowaniu tego terenu kolejnymi blokami. Mieszkańcy są oburzeni, mówią o beznadziejnym pomyśle, zarzucają włodarzom miasta brak wyobraźni i ambicji.

Szanowni Państwo, wsłuchajmy się w głos mieszkańców, zacznijmy rozmawiać. Mówimy: „Tychy dobre miejsce”. Tak dobre, że zaczyna się wyludniać. Chcemy się, jako miasto, rozwijać i musimy się rozwijać, tylko czy jedyną metodą na to jest wyprzedaż gruntów w centrum miasta i zabudowanie ich kolejnymi blokami? Czy to sprawi, że przybędzie nam mieszkańców? Proponujemy wstrzymać się ze sprzedażą tego gruntu, zawsze można to zrobić. Przeprowadźmy konsultacje społeczne, niech tyszanie przedstawią swoje oczekiwania co do przeznaczenia tego terenu. Możemy ogłosić konkurs na projekt zagospodarowania tego miejsca zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców.

Zarząd Spółki „Śródmieście” środki ze sprzedaży tej działki planuje przekazać na inwestycje w Tyskie Hale Targowe i targowisko przy ulicy Bielskiej. Zgadzamy się na wsparcie finansowe bezpośrednio z budżetu miasta dla spółki z przeznaczeniem na inwestycje i remonty, o których mówi zarząd. Chcemy, aby tyszanie mogli robić zakupy w bezpiecznej przestrzeni. Zależy nam na wsparciu lokalnych biznesów, wsparciu kupców związanych od lat z miastem. Chcemy, aby nasze miasto się rozwijało, ale zgodnie z wolą mieszkańców. Pozwólmy im na czynny udział w tym, co się dzieje z Tychami. To nasza wspólna przestrzeń do życia. Liczymy, że wsłuchacie się Państwo w nasz głos i podejmiecie właściwą decyzję”.

O komentarz do apelu (z prośba o odpowiedź na kilka pytań) zwróciliśmy się do prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby i Katarzyny Ptak – prezes gminnej spółki „Śródmieście”.

– Panie redaktorze, rozmawiałam z panią prezes spółki „Śródmieście”, mówiła mi, że pytania dotarły i obiecała, że otrzyma pan odpowiedź – poinformowała 11 lutego Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy. –  W związku z tym, że przesłane przez pana pytania dotyczą spółki – proszę czekać na odpowiedź ze spółki. Prezydent nie będzie komentował tej sprawy.

Niedługo potem przyszedł e-mail od spółki „Śródmieście”.

– Obszar, którym objęte będzie postępowanie dotyczące sprzedaży nieruchomości przez spółkę „Śródmieście”, składa się z działki o powierzchni 1,8 ha oraz działki o powierzchni 0,5 ha – mówi prezes Katarzyna Ptak. –  Większa działka znajduje się pomiędzy ulicami: Jan Pawła II i Zofii Nałkowskiej, natomiast mniejsza znajduje się w bezpośrednim dostępie do al. Jana Pawła II. Obszar możliwy do zabudowy wielorodzinnej wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia całkowita przeznaczona na budynki mieszkalne – 2,6 ha z czego 1,5 ha stanowi nieruchomość należąca do spółki „Śródmieście”.

Jak usłyszeliśmy, zainteresowanie nieruchomościami przy al. Jana Pawła II spółka obserwuje od kilku miesięcy. Z pracownikami „Śródmieścia” kontaktowało się co najmniej pięciu inwestorów zainteresowanych kupnem tego terenu.

– W kwestii przetargu informuję, że spółka obecnie jest w trakcie opracowywania procedury sprzedaży nieruchomości, przede wszystkim regulaminu określającego zasady i warunki sprzedaży oraz powołania stosownej komisji – informuje prezes Ptak. – Przetarg zostanie ogłoszony przez spółkę „Śródmieście” po przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Jednocześnie pragnę podkreślić, że spółka zadba o to, by przy sprzedaży działki mieć na uwadze dobro i komfort  mieszkańców. Planujemy tak zorganizować przetarg, żeby cena nie była jedynym czynnikiem wpływającym na jego wynik.

Potencjalni inwestorzy będą obowiązani do przedstawienia koncepcji zagospodarowania tego terenu (obejmującą cały obszar, nie tylko jedną działkę), która będzie miała swoją wagę przy rozstrzygnięciu. Będą musiały także zostać spełnione normy dotyczące miejsc parkingowych dla przyszłych mieszkańców, terenów zielonych, infrastruktury itp., nie będzie też możliwości, by zbudować tam odgrodzone osiedle zamknięte. Stąd też skrupulatnie przygotowujemy całą procedurę przetargową, a do komisji rozstrzygającej planujemy powołać niezależne osoby będące ekspertami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kończy swoją wypowiedź prezes Katarzyna Ptak.

Zdzisław Barszewicz

Wizja centrum Tychów – najważniejszą przestrzeń miasta zabudować blokami mieszkalnymi

4 KOMENTARZE

  1. Idealny teren pod piękny duży park, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie … Ale co miasto obchodzą mieszkańcy..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here