Biomasa jako OZE

0
Ścięte drzewa fot. pixabay

Biomasa zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE). Może stanowić paliwo o stałym stanie skupienia (np. brykiety), ciekłym (biopłyny) lub gazowym (biogaz).

Portal biznes.gov.pl przypomina, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (które ulegają biodegradacji), pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów (które ulegają biodegradacji) oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym.

Biomasa może mieć postać paliwa o stałym stanie skupienia. Chodzi np. o drewno i odpady z jego przerobu. Tego typu biomasa im suchsza, bardziej zagęszczona, tym lepsza. W tej grupie dużą popularnością cieszy się brykiet (efekt suszenia, mielenia i prasowania).

Lotną odmianą biomasy jest biogaz (mieszanina głównie metanu i dwutlenku węgla). Tutaj trzeba wyróżnić dwie zasadnicze odmiany biogazu. Pierwsza, jak czytamy na gov.pl, to produkt uboczny w procesie oczyszczania ścieków, gaz taki gromadzi się też na wysypiskach śmieci. Druga odmiana to biogaz rolniczy, który powstaje np. z płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej.

Z biomasy można też uzyskać biopłyny, czyli paliwa ciekłe. Najbardziej znanym przykładem jest olej rzepakowy – wykorzystywany do spalania w generatorach prądu.

Jak czytamy w opracowaniu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach („Energia z biomasy – efektywność, sprawność i przydatność energetyczna”, autor: Andrzej Roszkowski), struktura składu chemicznego (biochemicznego) i skład chemiczny (biochemiczny) wraz z rzeczywistą zawartością wody, decydują o wartości energetycznej biomasy oraz możliwości wykorzystania jej w określonej technologii. Około 85 proc. biomasy, jak czytamy, wykorzystywana jest w krajach Unii Europejskiej jako źródło energii cieplnej, z pozostałej części wytwarzane są biopaliwa transportowe.

(pp)

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here