Budują ekrany przy DK1

0
Skrzyżowanie DK1 z ul. Bieruńską w Pszczynie, 2.08.2017 r.

Rozpoczyna się budowa ekranów akustycznych po obu stronach Drogi Krajowej nr 1 na odcinku pomiędzy Piaskiem a Pszczyną. Będą utrudnienia w ruchu.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, prace budowlane rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Bieruńską w Pszczynie, na jezdni w kierunku Tychów. Na potrzeby realizacji tego etapu robót wyłączony z ruchu zostanie prawy pas na długości 300 m, a ruch w tym czasie będzie się odbywał jednym – lewym pasem. Kolejne zmiany organizacji ruchu będą uzależnione od postępu robót.

W ramach zadnia, na odcinku objętym inwestycją, zostaną wybudowane ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 3 km, powierzchni 17 594,15 m kw. i wysokości od 4,5 m do 6 m. Wypełnienie ekranów zaprojektowano głownie z elementów nieprzeźroczystych, pochłaniających. W miejscach szczególnych, takich jak np. przestrzenie ekspozycyjne, rejony działalności gospodarczej, bliska lokalizacja budynków, dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ekrany będą wypełnione panelami przeźroczystymi ze szkła akrylowego.

Wartość umowna inwestycji to 10 382 940,29 zł. Zgodnie z umową maksymalny czas realizacji wynosi 9 miesięcy. Wykonawca zaoferował 10-letni okres gwarancji jakości.

źródło: GDDKiA Katowice

Dodaj komentarz