Budżet na 2020 r. z wydatkami powyżej 1 mld zł

0
fot. ZB
Reklama

Dzisiaj (12 grudnia) Rada Miasta Tychy jednogłośnie uchwaliła budżet na 2020 r. Wydatki przekroczą 1 mld zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć prawie 300 mln zł.

W przyszłym roku miasto Tychy spodziewa się dochodów w wysokości 985,1 mln zł; wydatki zaplanowano na poziomie 1.101,4 mln zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 804,2 mln zł (tj. 73 proc. wydatków ogółem), a na inwestycje przeznacza się 297,2 mln zł (czyli 27 proc. wydatków ogółem). Jak łatwo obliczyć deficyt wyniesie 116,2 mln zł. Ma zostać pokryty planowanymi przychodami z kredytu i pożyczek w kwocie 105,9 mln zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 10,3 mln zł

Ewa Grudniok, rzecznik Urzędu Miasta Tychy, informuje, że tytułu obniżenia podatku PIT i wprowadzonych ulg (jak szacują tyscy urzędnicy) do budżetu miasta wpłynie w przyszłym roku 8 mln złotych mniej, zaś podniesienie płacy minimalnej będzie kosztowało ponad 4,5 mln złotych (większość tej kwoty – 3,5 mln zł – dotyczy wynagrodzeń w oświacie). Zmniejszą się także dochody w budżecie gminy w związku ze zmianami w przepisach podatkowych (m.in. zwolnienie od podatku od nieruchomości całych działek ewidencyjnych należących do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe, czy przekształcenie wieczystego użytkowania we własność).

– Skala zadań nałożonych na samorządy powoduje to, że w budżecie miasta w przyszłym roku, jak szacują tyscy urzędnicy, będzie ok. 50 milionów złotych mniej – mówi rzecznik UM Tychy.

– W porównaniu do roku 2019 wydatki bieżące rosną o 74,8 mln zł, co wynika głównie z rozszerzenia rządowego programu Rodzina 500+ i przyznania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wydatki na ten cel pokrywane z dotacji z budżetu państwa na 2020 r. zaplanowano w wysokości 138,9 mln zł przy 95,1 mln zł zaplanowanych na ten cel w 2019 r. Widzimy więc wzrost o 43,8 mln zł – mówi Urszula Dryka, skarbnik miasta Tychy

Reklama

(pp)

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here