Chór Polonia świętował stulecie istnienia

0
Chór Polonia; fot. Lech Gawin

W sobotę 24 listopada chór Polonia świętował 100-lecie istnienia. Prologiem jubileuszu była liturgia sprawowana przez proboszcza parafii św. Bartłomieja księdza kanonika Janusza Kwapiszewskiego. Do mszy św. śpiewał chór-jubilat. Po uroczystościach religijnych uczestnicy udali się do Domu Kultury Jutrzenka.

Tam odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu. Wojewódzkie władze reprezentował radny sejmiku Piotr Czarnynoga. Był także parlamentarzysta Marek Wójcik, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sponsorów i wielu innych zaproszonych gości (m.in. członkowie Harmonii, drugiego z bieruńskich chórów). Były kwiaty, dekoracja sztandaru chóru Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaką Honorową Stopnia V z Wieńcem Laurowym. Członków chóru odznaczył Piotr Czarnynoga i Andrzej Wójcik – muzykolog, sekretarz Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, redaktor Śpiewaka Śląskiego.

ODZNAKI HONOROWE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR otrzymali:
BRĄZOWA I STOPNIA
Irena Hycz
Lucyna Schoyda
SREBRNA II STOPNIA
Helena Janik
Irella Figiel
Magdalena Klyta
Jan Kubica
Małgorzata Kalinowska- Przybylska
ZŁOTA III STOPNIA
Michał Bohm
Andrzej Baron
Łucja Sowa
Krystyna Wieszołek
Bernard Bednorz
Krystian Grzesica
ZŁOTA Z LAUREM IV STOPNIA
Krystyna Wilk
Jolanta Tomala
ZŁOTA Z WIEŃCEM LAUROWYM V STOPNIA
Małgorzata Wilk
Chór „Polonia”
ZŁOTY DYPLOM
Zofia Łabuś

Na uroczystości nie mogło zabraknąć występu jubilata przy odśpiewaniu hymnu narodowego na rozpoczęcie uroczystości i krótkiego recitalu w dalszej jej części. W części artystycznej zaśpiewała również Leokadia Duży, solistka Opery Śląskiej w Bytomiu, przy akompaniamencie pianistki (repertuar operetkowy i musicalowy).

Chór nieoficjalnie zawiązał się w 1905 r. w ramach Towarzystwa św. Alojzego. W 1911 r. zanotowano pierwszy, publiczny występ chóru na prymicjach u księdza Jakuba Mańdy w Świerczyńcu.

Rok 1918 uznaje się jako oficjalne założenie chóru pod nazwą Towarzystwo Śpiewacze Polonia. Jego prezesem zostaje Klemens Latocha, a dyrygentem Jan Lubecki. 1919 jest pierwszym, statutowym rokiem chóru. W 1923 r. zostaje zakupiony sztandar ze składek członkowskich. Na początku II wojny światowej sztandar chóru został zabrany ze strychu magistratu i ukryty.

W 1951 r. Polonia zostaje wykreślona z rejestru chórów, aby w roku 1957 ponownie się odrodzić. W 1963 r. chór ponownie zostaje wykreślony z rejestru. W okresie lat 1969-1986 brak jest jakichkolwiek informacji o działalności chóru. Ukazuje się publikacja Jana Czempasa pt. „Był chór, czyli epitafium dla „Polonii” (1987). W 1992 r. następuje reaktywacja chóru z inicjatywy Ireny Grabowskiej, dyrektorki Bieruńskiego Ośrodka Kultury. W 1994 r. później chórzyści występują w czeskim, partnerskim, Moravskym Berounie. Rok później umiera strażniczka dziedzictwa chóru Agnieszka Lubecka. W tym samym roku chór występuje podczas II Regionalnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnej.

Rok 1988 jest jubileuszem 80-lecia chóru. Poświęcenie repliki sztandaru następuje w 2005 r. (oryginał znajduje się w Muzeum Śląskim) W 2013 r. umiera w wieku 66 lat dyrygent chóru Janusz Muszyński. 15 marca 2018 r. Polonia zostaje uhonorowana najważniejszą w regionie nagrodą „Clemens Pro Cultura”, natomiast 7 września tego samego roku chór otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Miasta Bierunia”. Obecnym prezesem chóru jest Małgorzata Wilk, a dyrygentem Małgorzata Kalinowska-Przybylska.

W krótkim artykule nie sposób jest wymienić wszystkich wydarzeń z historii chóru, występów, dyrygentów, wyróżnień, odznaczeń i wszystkich osób w nim występujących. Zainteresowanych szczegółową historią chóru odsyłamy do publikacji autorstwa Zbigniewa Piksy pt. „Bieruńskie Głosy: Sto lat chóru Polonia 1918-2018”, na podstawie której również powstało zaprezentowane tu kalendarium (publikacja dostępna w Bieruńskim Ośrodku Kultury).

Dodaj komentarz