Co z Bronisławem?

0
Most Bronisław w Woli, maj 2019, fot. RB
Reklama

Co z Bronisławem? Wójt Miedźnej Jan Słoninka poinformował, że 30 lipca 2019 r. otrzymał zamówioną „Ocenę stanu technicznego mostu Bronisław w Woli wraz z określeniem zakresu robót w celu możliwości przywrócenia ruchu na obiekcie do czasu rozpoczęcia jego przebudowy”.

Co wynika z tego dokumentu? Konieczna jest przebudowa, ale zanim ona nastąpi, użytkowanie jest możliwe po remoncie i z określonymi ograniczeniami. Wójt zakłada, że remont potrwa ok. 2 miesięcy.

„Most Bronisław nad rzeką Wisłą w Woli w istniejącym stanie nie może być eksploatowany. Ze względu na stan obiektu i uszkodzenia korozyjne, względy eksploatacyjne oraz zbyt niską nośność obiektu zaleca się wykonanie przebudowy obiektu bez wykorzystania jego istniejących elementów. Jednakże użytkowanie obiektu – zanim nastąpi całkowita przebudowa – zależne jest od jego remontu. Po wykonaniu zaleconych prac założono użytkowanie przez okres 2 lat.

Poza remontem konieczne jest prowadzenie ruchu pojazdów nad dźwigarami, na których nie występują dylatacje podłużne. Wskazana jest również konieczność ustabilizowania pracy istniejącego obecnie pomostu drewnianego. Wiąże się to z ograniczeniem ruchu do jednego pasa, z wprowadzeniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu, jednocześnie dopuszcza się do ruchu po obiekcie pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowywanie odległości między pojazdami 20 m.

Jako obciążenie wyjątkowe dopuszcza się przejazd autobusów komunikacji lokalnej o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 18,0 t, przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowaniu odległości między pojazdami 20 m. Ponadto w cyklu comiesięcznym winna być prowadzona kontrola stanu technicznego obiektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nagłego pogorszenia się stanu technicznego, podczas wykonywania przeglądów należy niezwłocznie wykonać ponowną „ocenę stanu technicznego” lub poinformować o tym fakcie autorów niniejszej ekspertyzy oraz podjąć działania zmierzające do zamknięcia lub zabezpieczenia obiektu.

Reklama

Stan techniczny obiektu związany z uszkodzeniami typu korozyjnego będzie ulegał pogorszeniu. W przypadku nieprzystąpienia do przebudowy obiektu w ciągu 2 lat należy ponownie wykonać ocenę stanu technicznego obiektu lub zamknąć go” – czytamy w informacji przekazanej przez wójta.

W związku z tą ekspertyzą gmina Miedźna  planuje ogłosić  przetarg na remont mostu (rozstrzygnięcie możliwe w drugiej połowie sierpnia br.).

– Budżet na ten cel jest zabezpieczony, w związku z tym finansowanie przedsięwzięcia nie jest zagrożone. Ważne jest to, aby do przetargu przystąpiły właściwe podmioty – informuje J. Słoninka, dodając, że ma nadzieję, iż czas trwania remontu nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

 – Po zakończeniu remontu zostanie przywrócony ruch samochodów osobowych oraz autobusów komunikacji miejskiej wg opisanych powyżej zasad. Zaznaczam tym samym, że kursowanie linii nr 17 zostanie przywrócone, gdyż zostało tylko zawieszone na czas określony z przyczyn niezależnych – zapewnia wójt.

Jan Słoninka informuje też, że z dniem 1 września br., zgodnie z zapowiedzią zostaje uruchomiona linia nr 19, która będzie kursowała 2 razy dziennie na trasie Brzeszcze – Góra – Gilowice – Wola II i z powrotem. Kurs ten ma na celu dojazd młodzieży szkolnej do LO w Gilowicach oraz usprawnienie komunikacji mieszkańców na tej trasie. Otwierając możliwość dalszego przejazdu mieszkańcom m.in. do Oświęcimia oraz w kierunku Bielska-Białej.

(r), źródło: UG Miedźna

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here