Czym jest system GIS i do czego służy?

0
Woman working in home office with computer
Reklama

Systemy informacji przestrzennej są wykorzystywane w różnych branżach. Oto lista 5 popularnych zastosowań takich narzędzi.

Systemy informacji przestrzennej (GIS – ang. geographic information system) to zbiorcza nazwa grupy narzędzi umożliwiających pozyskiwanie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych geograficznych. Informacje, które składają się na bazę GIS-u to między innymi zdjęcia lotnicze i satelitarne, poddane cyfryzacji mapy oraz współrzędne poszczególnych punktów, na podstawie których oprogramowanie tworzy wizualizacje. Drugą grupę informacji przetwarzanych przez GIS stanowią metadane dotyczące zamieszczonych na mapie obiektów. To właśnie one sprawiają, że systemy informacji przestrzennej znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia.

Systemy GIS w biznesie

Platforma GIS może być ogromnym wsparciem dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Dzięki niemu możliwa jest analiza zapotrzebowania na określone usługi i produkty na danym terenie oraz zagrożenia ze strony konkurencji. Korzystanie z takich narzędzi pomaga więc w opracowaniu wydajnej strategii rozwoju i ocenie opłacalności poszczególnych inwestycji. Dzięki nim można wybrać najskuteczniejsze metody promocji, lokalizację sklepu lub punktu usługowego oraz asortyment, na który w danym miejscu jest największe zapotrzebowanie.

Systemy GIS w administracji

Platforma z elementami GIS to również świetne narzędzie dla instytucji i firm zajmujących się administracją. Dane zgromadzone w takich systemach mogą pomóc między innymi w wytyczaniu granic okręgów wyborczych i jednostek samorządowych, w planowaniu takich inwestycji jak budowa dróg, linii energetycznych i rurociągów, a także w sporządzaniu statystyk demograficznych. Stanowią poza tym źródło informacji pomagających w poborze czynszów i pozostałych opłat administracyjnych oraz podatków.

Platforma GIS dla służb publicznych

System GIS jest często wykorzystywany przez rozmaite służby. Dzięki takim narzędziom można ocenić ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii, substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia (na przykład skażenia gruntów), a także stworzyć mapę miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością. Pozyskane w ten sposób dane można wykorzystać w celach statystycznych lub alarmowych.

Reklama

System GIS w dystrybucji mediów

Narzędzia tego typu okazują się niezastąpione w pracy przedsiębiorstw wodociągowych, energetycznych lub telekomunikacyjnych. Pomagają w rozbudowie infrastruktury, planowaniu działań konserwacji sieci oraz naliczaniu opłat dla odbiorców końcowych.

Platforma z elementami GIS dla transportu

Dzięki systemom informacji przestrzennej firmy transportowe i spedycyjne mogą mapy zawierające takie dane jak natężenie ruchu na poszczególnych drogach, stan nawierzchni czy ograniczenia dostępności dla samochodów ciężarowych. To pozwala na odpowiednie zaplanowanie trasy przewozu i ograniczenie nadprogramowych kosztów. Systemy GIS są również wykorzystywane przez przewoźników pasażerskich – zarówno firmy autobusowe, jak i linie lotnicze czy przedsiębiorstwa kolejowe.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here