Darmowa pomoc prawna

0
Spotkanie w starostwie pszczyńskim w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej, fot. powiat pszczyński

Od 1 stycznia 2019 roku zmieni się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze. Od nowego roku będą mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy – po złożeniu oświadczenia, że nie stać ich na odpłatną pomoc prawną.

Od 2016 r. na mocy ustawy mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez gminy, zapewnia bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mieszkańcom w każdej z gmin: w Pszczynie oraz Pawłowicach – pięć dni w tygodniu, w Suszcu i Woli – trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze – dwa dni w tygodniu.

– Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista osób uprawnionych do korzystania z porad. Dzięki nowelizacji od nowego roku z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla starosta Barbara Bandoła, która podpisała w tym tygodniu umowy ze stowarzyszeniem oraz adwokatami i radcami prawnymi, którzy będą udzielać nieodpłatnych porad prawnych w 2019 roku.

Kto będzie mógł otrzymać darmową pomoc prawną?

Do końca 2018 roku obowiązuje zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej – młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;

– poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;

– opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną?

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie (ul. 3 Maja 15), Woli (do końca 2018 r. ul. Kopalniana 6, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Poprzeczna 1), Suszcu (ul. Ogrodowa 22), Pawłowicach (ul. Wojska Polskiego 11), Goczałkowicach-Zdroju (do końca roku ul Szkolna 13, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Uzdrowiskowa 61), a także w Kobiórze (ul. Centralna 57). Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania.

Od nowego roku osoby chcące uzyskać nieodpłatną poradę prawną, będą musiały skorzystać elektronicznej kolejki lub umówić się telefonicznie. Szczegóły będą dostępne końcem roku na stronie www.powiat.pszczyna.pl.

źródło: Powiat Pszczyński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here