Decyzja o intencji likwidacji III LO w Pszczynie na os. Piastów

0
Burmistrz Dariusz Skrobol zignorował opinie rodziców, nauczycieli, uczniów w sprawie III LO; fot. Zdzisław Barszewicz

Decyzja o intencji likwidacji III LO w Pszczynie na os. Piastów. Dzisiaj (17.01), mimo protestów uczniów, rodziców, nauczycieli, Rada Miejska w Pszczynie przyjęła dwie uchwały. Realizacja jednej z nich automatycznie zlikwiduje III LO na osiedlu Piastów. W pierwszej uchwale chodzi o przekazanie III LO powiatowi pszczyńskiemu (od 1 września 2019 r.). Wraz z liceum gmina chce pozbyć się na rzecz powiatu budynku po Gimnazjum nr 1 przy ul. Stefana Batorego. To tam chce się – zgodnie z drugą z podjętych uchwał – przenieść III LO, które od 20 lat działa w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego (na osiedlu Piastów) w Pszczynie.

Decyzje wzbudzają ogromne emocje. Relacjonowaliśmy poniedziałkowy protest uczniów III LO w Pszczynie przed ratuszem. Przytaczaliśmy pisma Rady Rodziców i nauczycieli.

Przedstawiciele młodzieży, rodziców i nauczycieli byli także na dzisiejszej sesji [tutaj można wysłuchać ich wystąpień]. Mieli wiele konkretnych pytań i argumentów. Chcieli przede wszystkim wiedzieć, dlaczego chce się przenosić szkołę, która dobrze funkcjonuje w dotychczasowym dobrze wyposażonym właśnie pod kątem licealistów obiekcie, do mniejszego budynku wymagającego remontu.

Zwracali uwagę na sposób, w jaki w ubiegłym tygodniu przekazano im informacje o zmianach. Mówili, że byli zaskoczeni. Ich zdaniem nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Uczniów, rodziców i nauczycieli poparł przedstawiciel zarządu osiedla Piastów.

Po stronie walczących o liceum stanął nawet mieszkaniec, który przybył na sesję w innej sprawie (przedszkoli).

Pytania i propozycje przybyłych zostały jednak przez większość radnych zignorowane. Wywołany do odpowiedzi przez radnego Rafała Wróbla wicestarosta Damian Cieszewski (zanim został zastępcą starosty po ostatnich wyborach samorządowych, przez wiele lat był dyrektorem III LO) chwalił liceum i zapewniał, że przeniesienie do budynku na Batorego jest optymalnym rozwiązaniem.

Na dzisiejszej sesji burmistrz Dariusz Skrobol, podczas dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwał dotyczących III LO, nie zabrał głosu, nie odpowiedział mieszkańcom na pytania, które padły. Ale też chyba nie za bardzo musiał się wysilać i przekonywać do czegokolwiek radnych, bo wiele wskazuje na to, że wynik głosowania ustalony został przed sesją w ramach koalicji proburmistrzowskiej. Głosy rozłożyły się: 15 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 osoba nieobecna. Sześcioro opozycyjnych radnych PiS już wcześniej deklarowało poparcie dla walczących o szkołę. Nie dołączył do tej grupy jedynie Piotr Rabaszowski (też startował z PiS), który zagłosował razem z koalicją popierającą burmistrza.

Za pierwszą z uchwał, dotyczącą przekazania III LO w Pszczynie do prowadzenia powiatowi pszczyńskiemu (od 1 września 2019 r.), a wraz ze szkołą budynku po Gimnazjum nr 1 przy ul. Stefana Batorego głosowali (15): Marek Dutkowski, Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Monika Rąba, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Andrzej Wojtanowicz, a także Piotr Rabaszowski.

Przeciw (6): Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Rafał Wróbel, Michał Ziebura.

Wstrzymała się Krystyna Fuławka.

Nieobecny Maciej Stieber.

Gładko też przeszła druga uchwała: w sprawie zamiaru zmiany siedziby III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 na siedzibę przy ul. Stefana Batorego 24 (po byłym Gimnazjum nr 1).

Za byli (15): Marek Dutkowski, Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Monika Rąba, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Andrzej Wojtanowicz, a także Piotr Rabaszowski.

Przeciw (6): Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Rafał Wróbel, Michał Ziebura.

Wstrzymała się Krystyna Fuławka.

Nieobecny: Maciej Stieber.

Więcej w najbliższym drukowanym numerze Nowego Info (w kioskach we wtorek 22 stycznia 2019).

ZB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here