Decyzja o zamknięciu wszystkich szkół

0
fot. Pixabay/Juraj Varga

Decyzja o zamknięciu wszystkich szkół i uczelni. Przez dwa tygodnie placówki oświatowe i szkoły wyższe będą zamknięte.

Całkowite zamknięcie szkół nastąpi w poniedziałek, 16 marca. Od jutra, czyli czwartku, w szkołach i przedszkolach nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne, ale placówki będą prowadzić działalność opiekuńczą.

O decyzjach poinformował dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się następujący komunikat:

„Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa”.

Jak czytamy na stronie MEN, zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych”.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

–  należy zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

  –  jeśli ma się dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje  na stronie internetowej ZUS;

– należy  przekazać osobom, które będą opiekować się dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

– należy   rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

– należy  śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

INFORMACJE DLA UCZNIA:

–    pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

–    przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

–   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

–    przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

INFORMACJE dla DYREKTORÓW:

– zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;

– 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

– od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

– należy poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

– od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

– należy poinformować niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki (poprzez dziennik elektroniczny, wywieszenie informacji);

– można poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przekazać informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

–  w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

– uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

– od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

– należy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

(r), źródło: MEN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here