Do 30 września można składać wnioski o stypendium

0
Fot. DLAP
Reklama

Studenci legitymujący się wybitnymi osiągnięciami naukowymi i zaangażowaniem w pracę na rzecz promocji i rozwoju miasta Tychy mogą do 30 września 2021 r. składać wnioski o przyznanie stypendium „Quid discis tibi discis” („Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz”).

Jak informuje Urząd Miasta Tychy, uprawnionymi do składania wniosków są studenci, których średnia ocen pozwala otrzymać stypendium naukowe w macierzystej uczelni. Wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody należy złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych oraz dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy. Można również składać kopie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku przez Kapitułę.

Wraz z wymienionymi dokumentami wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych, w związku z pracami zmierzającymi do oceny wniosków.

Wnioski można pobrać i składać w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 32/776 33 02) lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy – al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy.

Wysokość stypendium ustala się na jednokrotność kwoty bazowej określonej każdorazowo w budżecie państwa i stanowiącej podstawę do obliczania diet radnych miasta Tychy; kwota ta jest kwotą brutto i wynosi 1789,42 zł.

Reklama

DLAP, (pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here