Do UM Tychy składanych jest coraz więcej wniosków drogą elektroniczną

0
fot. Lukas Bieri z Pixabay

Urząd Miasta w Tychach informuje, że w ostatnich miesiącach liczba wniosków składanych tu drogą elektroniczną wzrosła o ponad 70 proc. Magistrat w dużej mierze tłumaczy to efektem epidemii wywołanej koronawirusem, ale nie tylko.

Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, informuje, że Wydział Spraw Obywatelskich UM Tychy porównał okresy od stycznia do sierpnia z trzech ostatnich lat. Ilości spraw meldunkowych załatwianych elektronicznie w 2018 r. stanowiła 2,5 proc. , w 2019 r. było to już 8 proc., a w 2020 r. odsetek ten wzrósł do 11 proc. (drogą elektroniczną załatwiono 419 spraw spośród 3581). W tym roku drogą elektroniczną załatwiono aż 73 proc. spraw związanych z udostępnieniem danych osobowych (619 na 842 zgłoszonych takich spraw). Dla porównania, w analogicznym okresie 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 26 proc.

Przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi – 76 proc. wniosków o wpis do rejestru wyborców złożono elektronicznie, o dopisanie do spisu wyborców takich wniosków wpłynęło 54  proc. ( 850 spośród wszystkich 1574 złożonych spraw).

– Coraz częściej podmioty zewnętrzne i jednostki miejskie rezygnują z „papieru” – mówi Piotr Solik, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich w UM Tychy. – Na przykład MOPS, który od czasu epidemii przeszedł na formę elektroniczną.

W Wydziale Dowodów Osobistych UM Tychy, jak słyszymy, także widać znaczące zmiany. Od stycznia do sierpnia br. elektronicznie wpłynęło tu 1269 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W analogicznym okresie ubiegłego roku takich elektronicznych wniosków było 639. Natomiast kwestie związane z profilem zaufanym (potwierdzenie, przedłużenie, unieważnienie profilu) elektronicznie załatwiło w tym roku 1100 osób, w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 960; do Urzędu Stanu Cywilnego drogą elektroniczną wpłynęło w tym roku (do końca sierpnia) 870 pism – w 2019 r. takich pism było 636.

– E-administracja to z pewnością przyszłość dla wszystkich urzędów – mówi Aneta Luboń-Stysiak, sekretarz miasta Tychy. – Coraz chętniej korzystamy z nowoczesnych form kontaktu, mamy coraz mniej czasu i chcemy wszystko załatwiać jak najszybciej, a wysłanie wniosku zajmuje o wiele mniej czasu niż wizyta w urzędzie. Mamy tego świadomość, dlatego zależy nam na poszerzaniu katalogu spraw, które można załatwić elektronicznie w naszym  urzędzie.

– Analizując dane widać wyraźnie, że liczba wniosków składanych elektroniczne stale rośnie – mówi rzecznik prasowa UM Tychy. – To w dużej mierze efekt pandemii koronawirusa, ale nie tylko – z roku na rok mieszkańcy miast coraz chętniej korzystają z tej formy kontaktu z urzędami.

Ewa Grudniok przypomina, że w Tychach sprawy urzędowe klienci mogą załatwiać telefonicznie, mailowo, lub za pośrednictwem portali: eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. W związku z pandemią bezpośrednia obsługa klienta odbywa się na parterze ratusza w Biurze Obsługi Klienta. Można tak, jak słyszymy, załatwić sprawy związane m.in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej czy Karty Dużej Rodziny.

(pp)

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here