Dodatkowy nabór do projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”  

0
Montaż paneli solarnych; fot. Alex Csiki z Pixabay
Reklama

W poniedziałek 7 grudnia br. rozpocznie się dodatkowy nabór wniosków do projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Program ten oferuje właścicielom domów jednorodzinnych w Tychach duże dofinansowanie jeśli zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę.

„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” to tyski projekt skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Oferuje wysokie dofinansowanie przy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii  (OZE) wytwarzających ciepło lub prąd elektryczny. Przedsięwzięcie obejmuje w sumie 960 instalacji, w tym: 647 instalacji fotowoltaicznych, 97 instalacji solarnych, 72 sztuk powietrznych pomp ciepła ciepłej wody użytkowej, 127 sztuk powietrznych pomp ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 17 sztuk kotłów na biomasę.

21 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego marszałek Jakub Chełstowski wręczył prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie umowę na ponad 20,5 mln zł dofinansowującą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ten ważny projekt. Kwota dofinansowania jest głównie wynikiem zakończonych sukcesem negocjacji zarządu województwa śląskiego z Komisją Europejską. Dzięki temu możliwe było w 88,5 proc. pokrycie dotacją kosztów całego przedsięwzięcia wynoszącego ponad 23,2 mln zł. Ok. 10 proc. w tej sumie stanowią środki własne miasta Tychy.

1 października br. rozpoczęła się weryfikacja wniosków złożonych jeszcze 2 lata temu. Teraz miasto ogłosiło nabór uzupełniający, który obejmuje: 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp; 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 do7 kWp oraz 4 pompy ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone); 26 instalacji solarnych o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW; 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW; 22 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW; 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 kW.

– Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. – informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy. – Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny (załącznik nr 14 do regulaminu). Dofinansowanie do kotłów, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy solarnych może wynieść nawet 100 proc.

Reklama

Mówiąc dokładniej, jak słyszymy, właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż: 5,5 tys. zł brutto – w przypadku instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) 1 kWp; 16,5 tys. zł brutto – w przypadku instalacji solarnej (kolektorów słonecznych); 45 tys. zł brutto – w przypadku pompy powietrznej do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej; 9 tys. zł brutto – w przypadku pompy powietrznej tylko do ciepłej wody użytkowej; 16 tys. zł brutto – w przypadku kotła na biomasę.

Obowiązują przy tym ściśle określone warunki, o których muszą pamiętać wnioskodawcy: koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym (czyli mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie), o dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy w latach 2017-2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła, instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja, maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie może przekroczyć 5 kWp, zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u., o kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem, dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego grantobiorcę.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11.00 do 17.00 i w czwartki w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49  w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać listem poleconym na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Nie będzie, jak słyszymy, możliwości uzupełnienia, lub wymiany dokumentów zgłoszeniowych, a dokumenty te – złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym – nie będą rozpatrywane. Dlatego aby uniknąć błędów należy dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy.

Rzecznik UM Tychy informuje, że ogłoszenie listy potencjalnych grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi 29 stycznia 2021 r. Informacja powinna ukazać się na stronach internetowych: www.umtychy.pl/oze, https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, przy ul. Barona 30 („Balbina Centrum”, pok. 325). Lista będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here