Dotyczy programu „Czyste Powietrze”. Dotacja na spłatę kredytu

0
fot. ZB
Reklama

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że 6 lipca 2021 r., w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Uwaga: nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Więcej informacji o programie, w tym o osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć m.in. na stronach internetowych: czystepowietrze.gov.pl lub portal.wfosigw.katowice.pl (Portal Beneficjenta).

Wnioski można składać wyłącznie w bankach, które przystąpiły do wdrażania programu „Czyste Powietrze”. Lista banków udzielających kredytu (objętego dofinansowaniem w ramach programu) opublikowana jest na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl oraz na portalu WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

To banki wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu (na podstawie danych zebranych od wnioskodawców), by przekazać je później do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego danym wnioskiem. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Reklama

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego są następujące: kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie; warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2 lub 2a do programu, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku  dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do programu.

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here