Dzieci przejęły władzę w urzędzie

0
Dziecięca władza; fot. Lech Gawin

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi mieszkańcy Bierunia 30 maja odwiedzili Urząd Miejski i tego dnia przejęły władzę w ratuszu.

Przedszkola i szkoły wytypowały po trzy osoby z grona swoich podopiecznych. Po losowaniu w Urzędzie Miejskim, które wyłoniło spośród nich kandydatów na kluczowe funkcje w mieście, mali goście otrzymali stosowne szarfy z nazwami stanowisk: burmistrza, skarbnika, sekretarza i przewodniczącego Rady Miejskiej. Pozostali delegaci zostali radnymi Dziecięcej Rady Miejskiej.

Kolejnym punktem programu sesji była multimedialna prezentacja poszczególnych placówek szkolnych. Podczas obrad tej niecodziennej sesji, odczytano projekt uchwały w sprawie bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach o następującym brzmieniu:

& 1. Mając na uwadze jak ważne jest bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach, my młodzi mieszkańcy Bierunia postanawiamy podjąć działania, których stosowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym mieście.
& 2. Działania, o których mowa w paragrafie pierwszym zostaną zrealizowane poprzez zakup i udostępnienie przedszkolom i szkołom odblasków, celem przekazania ich każdemu wychowankowi przedszkola i uczniowi szkoły.
& 3. Dziecięca Rada Miejska zobowiązuje obecnych i przyszłych przedstawicieli miasta Bierunia do mądrego oraz odpowiedzialnego sprawowania władzy, aby ich decyzje przyczyniły się do polepszenia bezpieczeństwa w naszym mieście.
& 4.Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bierunia.
& 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.Obrady obserwowali obecni, dorośli przedstawiciele władz miasta. Na zakończenie nastąpiło wręczenie słodkich upominków i dyplomów oraz zwiedzanie gabinetu burmistrza a także przewodniczącego Rady Miejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here