Energetyczne ulepszanie budynków. Termomodernizacja, czyli co?

0
Termomodernizacja_fot. KE

Jak poprawić pod względem energetycznym budynek, wzniesiony w czasach, gdy obowiązywały inne normy? Trzeba poddać go termomodernizacji, czyli ulepszeniu.

Istnieje rządowy program wsparcia remontów i termomodernizacji. Jego celem jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem norm energetycznych. Jak informuje serwis polskiego rządu (gov.pl) działania te realizowane są na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Beneficjenci mogą liczyć na premie, które są spłatą części kredytu wykorzystanego na realizację zadania. Pieniądze pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego z budżetu państwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła (jedynie z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Mówiąc w największym skrócie: premia ta przysługuje w szczególności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (wg gov.pl) to: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych; ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków; wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków; całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co trzeba zrobić aby otrzymać premię? Zmniejszyć w budynku zużycie energii przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu użytkowania i mikroklimatu w pomieszczeniach – najczęściej chodzi więc o ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę (lub wyremontowanie) okien, zmodernizowanie lub wymianę systemu grzewczego, unowocześnienie systemu wentylacji i usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody.

(pp)

Dodaj komentarz