Gala wręczenia Clemensów

0
Od lewej: Grzegorz Sztoler i Michał Urbańczyk; fot. Szwarne.info

W czwartek 23 marca w sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbyła się gala, na której wręczono nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury za 2016 r. Statuetki Clemensów otrzymali: Grzegorz Sztoler (Clemens Pro Arte – za osiągnięcia w twórczości artystycznej ) oraz Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka (Clemens Pro Cultura – za upowszechnienie kultury). Nagrody w kategorii Clemens Pro Publico Bono (za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr) tym razem nie przyznano.

Podczas gali obecni byli ludzie kultury, społecznicy i samorządowcy z powiatu bieruńsko-lędzińskiego i sąsiednich powiatów. Galę poprowadzili: Anna Kubica – przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz starosta Bernard Bednorz. Laudację na rzecz laureatów wygłosił m.in. Grzegorz Poloczek. Przedstawiono jednoaktówkę pt. „Świniobici” autorstwa Grzegorza Sztolera, napisaną w gwarze śląskiej. Wystąpiła też Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego.

Grzegorz Sztoler jest doktorem nauk humanistycznych (2009), historykiem archiwistą. Zajmuje się historią Górnego Śląska. Jest autorem, współautorem i redaktorem blisko 20 książek i opracowań o tematyce regionalnej, regularnie publikuje w miesięczniku „Śląsk” oraz w „Dzienniku Zachodnim”. Pisze reportaże, felietony i eseje. Jest autorem pisanych po śląsku jednoaktówek nagradzanych i wyróżnianych w konkursach. Jego „Husycko nalewka” zdobyła trzecią nagrodę w konkursie literackim „Jednoaktówka po śląsku”. W 2003 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury RP na realizację autorskiego programu z zakresu upowszechniania dóbr kultury i publikację zbioru reportaży „Ścieżki Śląskie”.

Popularyzuje aktywność i twórczość kulturalną mieszkańców powiatu i ziemi pszczyńskiej (Alojzego Lyski, Bernarda Kopca) dorobek kronikarski Romana Horsta, twórczość filmową Józefa Kłyka (sam też wystąpił w jego filmach) i wielu innych osób, zespołów, grup. Był komisarzem III Wystawy Dorobku Wydawniczego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pisanego słowa” w 2015 r. oraz autorem i redaktorem towarzyszącego wystawie katalogu. Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego popularyzuje muzykę, swymi koncertami ubogaca program lokalnych imprez kulturalnych, jubileuszy i obchodów świąt kościelnych, państwowych. Wspiera liczne akcje społeczne i charytatywne. Orkiestra koncertuje na całym Śląsku. Posiada bogaty i różnorodny repertuar, wykonuje utwory klasyczne, sakralne, gra muzykę rozrywkową i filmową. W Gminnej Orkiestrze Dętej swoje talenty rozwija uzdolniona muzycznie chełmska młodzież.

Laureatów wybrała kapituła w składzie: Bernard Bednorz – starosta bieruńsko-lędziński, Zdzisław Kantor – zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sportu starostwa oraz członkowie – eksperci, laureaci Clemensów z ubiegłych lat: Beata Kozioł i Józef Kłyk. Kapituła rozważała wybór laureatów spośród czterech kandydatur zgłoszonych w kategorii Clemens Pro Arte, pięciu w kategorii Clemens Pro Cultura i dwóch w kategorii Clemens Pro Publico Bono przez stowarzyszenia społeczne i kulturalne, samorządy i indywidualnie przez mieszkańców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here