Gazoport zyska trzeci zbiornik. Rozbudowa terminalu LNG

0
Dwa zbiorniki gazu terminalu LNG w Świnoujściu; fot. Jarosław Jędrysik

Terminal LNG w gazoporcie w Świnoujściu będzie rozbudowany. Komisja Europejska jeszcze pod koniec ubiegłego roku wydała pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania tego projektu.

LNG to gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia (ang. Liquefied Natural Gas). Zaliczany jest do paliw alternatywnych, czyli takich, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności tego sektora. W Świnoujściu funkcjonuje port z terminalem LNG. Terminal ten będzie rozbudowany.

Jak czytamy na portalu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwietniu ubiegłego roku podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizacji projektu pn. „Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu”. Projekt ten mówi o rozbudowie morskiego systemu przeładunkowego, budowie lądowego systemu załadunkowego na kolej oraz budowie trzeciego zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami. Umowa na realizację tej inwestycji ma również, jak czytamy, docelowo zwiększyć możliwości terminalu LNG w Świnoujściu w przywracaniu gazu z postaci skroplonej do gazowej (regazyfikacja) z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 rocznie. Techniczne możliwości regazyfikacyjne terminalu LNG zaspokajają dzisiaj 1/3 potrzeb polskiej gospodarki, a będą, po zakończeniu inwestycji, zaspokajać ponad połowę tych potrzeb.

Z kolei Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko (pois.gov.pl) poinformował pod koniec ubiegłego roku, że Komisja Europejska zatwierdziła unijne dofinansowanie projektu „Rozszerzenie funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu”. Źródło to podaje też, że spośród wszystkich 22 lądowych instalacji tego typu w Europie, terminal w Świnoujściu ma najwyższy poziom wykorzystania, sięgający około 60 proc. mocy regazyfikacyjnych.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here