Generalny Projektant Tychów w składzie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego

0
Pierwsze posiedzenie WKUAWŚ obecnej kadencji; fot. BP Tomasz Żak

Generalny Projektant Tychów w składzie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego. W ubiegłym tygodniu (20 marca) po raz pierwszy zebrała się Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego szóstej kadencji samorządu województwa. W jej skład weszła Anna Poloczek, mianowana w 1993 r. Generalnym Projektantem w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury Urzędu Miasta Tychy. Anna Poloczek od pewnego czasu nie pracuje już w UM Tychy.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego istnieje od 2000 r. To elitarne grono, będące organem doradczym marszałka województwa śląskiego. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, komisję tę tworzą przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa. Do zadań WKUAWŚ należy opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian oraz opiniowanie oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

20 marca, jak słyszymy, Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, wręczył powołania 22 osobom tworzącym WKUAWŚ obecnej kadencji. Jest wśród nich mgr inż. arch. Anna Poloczek, której powierzono funkcję II zastępcy przewodniczącego WKUAWŚ.

W historii Tychów było tylko trzech generalnych projektantów. W czasie tworzenia Nowych Tychów tytuł ten przysługiwał Hannie i Kazimierzowi Wejchertom, a w czerwcu 1993 r. Generalnym Projektantem w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury Urzędu Miasta Tychy została Anna Poloczek (nie pracuje już w UM Tychy).

– Zadania jakie państwo realizujecie w ramach działalności komisji, opiniując projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czy oceniając realizację inwestycji, mają bezpośredni wpływ na przestrzeń publiczną w jakiej żyjemy – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Być może nie wszyscy wiedzą, jak ważne są to działania i w jak doniosły sposób organizują nam życie. Jestem zaszczycony, że zechcieli państwo przyjąć zaproszenie, by służyć regionowi swoją wiedzą i doświadczeniem i liczę na dobrą współpracę.

Wojewódzka Komisja zajmuje się m.in. oceną prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, który miał już 19 edycji. W środę, 20 marca, jak słyszymy, m.in. omówiono warunki i harmonogram tegorocznego, dwudziestego już konkursu.

Celem konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2019 r.)

1.            prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – Przewodniczący WKUAWŚ,

2.            mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska – Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – I Zastępca Przewodniczącego WKUAWŚ,

3.            mgr inż. arch. Anna Poloczek – II Zastępca Przewodniczącego WKUAWŚ,

4.            dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, prof. nzw WST – Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna,

5.            mgr inż. Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnik ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przedstawiciel Subregionu Zachodniego,

6.            mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń,

7.            mgr inż. arch. Teobald Jałyński – Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jaworzna, przedstawiciel Subregionu Centralnego,

8.            mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice,

9.            dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka – Wydział Architektury, Politechnika Śląska,

10.          prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

11.          mgr inż. arch. Robert Konieczny,

12.          dr inż. arch. Stanisław Lessaer,

13.          mgr Magdalena Marek – Biuro Rozwoju Miasta Bielska-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego,

14.          dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,

15.          dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,

16.          dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice,

17.          mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP,

18.          dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Instytut Architektury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,

19.          dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra – Departament Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,

20.          mgr inż. arch. Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

21.          mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska – Miejska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Częstochowie, przedstawiciel Subregionu Północnego,

22.          dr Krzysztof Wrana – Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here