Generator dymu wykryje nielegalne podłączenia

0
Do kontroli używany będzie generator dymu; fot. UG Wyry

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach poinformował, że w maju br. w gminie rozpocznie się kontrola przyłączy kanalizacyjnych. Chodzi o sprawdzenie szczelności sieci oraz ujawnienie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Jak informuje Urząd Gminy Wyry, kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem generatora dymu. Jak zapewnia ZGK, jest on nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny).

Władze gminy zapewniają, że kontrole ZGK mają na celu zadbanie o interes mieszkańców. Kanały sanitarne mają bowiem zbyt małe przekroje, żeby skuteczne odebrać wody opadowe. Następstwem ich przepełnienia wodą deszczową jest np. cofanie się ścieków do budynków i wybijanie ich w piwnicach lub studzienkach kanalizacyjnych. Jak słyszymy, z powodu przepełnienia kanałów rosną też koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Jeśli w wyniku kontroli na danej posesji pojawi się dym wewnątrz budynku może to świadczyć o niewłaściwie działającej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lub o podłączeniu wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Po wykryciu tego faktu, właściciel posesji otrzyma pismo z określeniem terminu likwidacji nielegalnego przyłącza.

Likwidacja polegać będzie na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci).

Po uregulowaniu spływu deszczówki ZGK przeprowadzi ponowne zadymianie, potwierdzające usunięcia nieprawidłowości.

„Zachęcamy właścicieli budynków do zagospodarowania deszczówki na własnym terenie – kierowania wylotów z rynien na trawniki lub zbierania wód opadowych w przydomowych zbiornikach. Zgromadzoną w ten sposób wodę można wykorzystać do podlewania roślin i trawników” – czytamy na facebookowym profilu gminy.

Urząd Gminy przypomina, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi ograniczenie wolności albo grzywna do 10 000 zł.

(JJ)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here