Gotowy projekt utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

0
W tym budynku na osiedlu M w Tychach znowu będzie Szkoła Podstawowa nr 21; fot. ZB

Gotowy projekt utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach. Gotowy jest już projekt uchwały w sprawie utworzenia w tym roku kalendarzowym Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej w Tychach. To de facto przywrócenie do życia tej zlikwidowanej wcześniej placówki oświatowej. Decyzję tę wymusiła na władzach Tychów reforma oświaty wprowadzona przez rząd. Budynek dawnej SP21 od września 2014 r. stoi pusty i niszczeje.

Aktualny projekt uchwały Rady Miasta Tychy mówi o utworzeniu z dniem 1 września 2018 r. Szkoły Podstawowej nr 21. Ta placówka oświatowa mieścić się będzie w opuszczonym i niszczejącym obecnie budynku przy ul. Młodzieżowej na osiedlu M. Załącznikiem do projektu uchwały jest akt założycielski i statut. Szkoła Podstawowa nr 21 będzie szkołą publiczną, jej organem prowadzącym stanie się miasto Tychy.

W uzasadnieniu projektu uchwały można przeczytać, że w związku z reformą edukacji, która cykl kształcenia w szkołach podstawowych wydłużyła do ośmiu lat, zaistniała potrzeba utworzenia nowej szkoły. Powstanie Szkoły Podstawowej nr 21 ma zapewnić uczniom odpowiednie warunki nauki i zapobiec „zbyt wysokiej zmianowości” w tyskich szkołach: SP5 z Oddziałami Integracyjnymi, SP11 im. Marii Curie-Skłodowskiej, SP35 im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

O powołaniu Szkoły Podstawowej nr 21 radni zadecydują być może już 22 lutego.

Reaktywację szkoły podstawowej przy ul. Młodzieżowej publicznie zapowiedział w grudniu ubiegłego roku Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, na sesji Rady Miasta. Przyznał, że konieczność taka to skutek reformy oświatowej wprowadzonej przez obecny rząd. Wybór budynku, w którym miałaby się mieścić nowa szkoła też był raczej oczywisty. Wcześniej mieściła się tu Szkoła Podstawowa nr 21, ale została zlikwidowana. Później ten szkolny budynek służył Gimnazjum nr 5 im. Kazimierza Górskiego, ale na mocy uchwały Rady Miasta z października 2013 r. gimnazjaliści zostali z niego wyprowadzeni do Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej. Utrzymywanie dla nich szkoły przy ul. Młodzieżowej było podobno nieopłacalne.

Więcej informacji na temat projektu uchwały o reaktywacji SP21, w tym wykaz ulic i numerów domów, które utworzyć mają tzw. obwód tej szkoły, opublikujemy w najbliższy wtorek 20 lutego 2018 r. w papierowym wydaniu „Nowego Info” nr 4.

(icz)

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here