HELCOM na straży czystości wód Bałtyku. Aktualizowanie BSAP

0
fot. ZB
Reklama

Komisja Helsińska – HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku) – to organ powołany na mocy art. 19 Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z dnia 9 kwietnia 1992 r. Jej eksperci pracują obecnie nad aktualizacją Bałtyckiego Planu Działań (BSAP).

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, stronami Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego są: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja oraz Unia Europejska. Główny sekretariat HELCOM mieści się w Helsinkach, a w Departamencie Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury prowadzony jest krajowy sekretariat ds. HELCOM.

Do zadań Komisji Helsińskiej należy m.in. współpraca z właściwymi instytucjami rządowymi w podejmowaniu dodatkowych działań zmierzających do ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego poprzez np. popieranie badań naukowych i technologicznych.

W HELCOM wyróżniamy 5 grup stałych ( MARITIME – ds. zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków, RESPONSE – ds. reagowania na zanieczyszczenia na morzu spowodowane przez statki, STATE & CONSERVATION – ds. stanu środowiska i jego ochrony, GEAR – ds. wdrożenia podejścia ekosystemowego, PRESSURE – ds. ograniczenia presji w obszarze Morza Bałtyckiego) i 3 tymczasowe grupy robocze (FISH – ds. zrównoważonego rybołówstwa w oparciu o podejście ekosystemowe, AGRI – ds. zrównoważonych praktyk rolniczych, HELCOM-VASAB MSP – ds. planowania przestrzennego obszarów morskich).

W ramach tych ośmiu grup funkcjonuje 26 zespołów eksperckich. W ostatnich latach koncentrowały się one na aktualizacji Bałtyckiego Planu Działań (Baltic Sea Action Plan – BSAP) z 2007 r. W październiku 2021 r. planowane jest przyjęcie zaktualizowanego BSAP. Ma on umożliwić przywrócenie Bałtykowi dobrego stanu środowiska. Obszary priorytetowe to m.in. eutrofizacja, substancje niebezpieczne, ochrona bioróżnorodności i przyrody.

Reklama

(pp)

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here