Jak obliczyć koszty OZE. Efekty ekonomiczne

0
fot. ZB

Jeśli nie chcemy dopłacać do instalowanego systemu opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE), to powinniśmy przeprowadzić wcześniej analizę ekonomiczną.

Ogólnie rzecz biorąc koszty związane z każdą inwestycją energetyczną, również dotyczącą OZE, składają się z kosztu początkowego (zakup urządzeń, montaż, serwis rozruchowy) i kosztów ponoszonych już podczas eksploatacji (np. koszty paliwa, utrzymanie ruchu, obsługa finansowa kredytów). Kierowanie się przy podejmowaniu decyzji tylko kosztami początkowymi nie jest właściwe. Należy widzieć wszystkie wydatki, które ponosić będziemy przez cały czas eksploatowania urządzenia. Dlatego m.in. tak ważne jest źródło finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem preferencji kredytowych. Jednym z ważniejszych parametrów wpływających na wynik analizy ekonomicznej jest też cena energii elektrycznej, ale efekt ekologiczny związany ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji to również wymierna korzyść.

Szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia efektów ekonomicznych dotyczących OZE znaleźć można m.in. w poradniku pt. „Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć” (https://bit.ly/2Lt02Bu) wydanym przez FEWE dzięki pomocy finansowej m.in. WFOŚiGW w Katowicach.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here