Jakie dźwięki zakłócają klimat akustyczny. Rodzaje hałasu

0
fot. Gerd Altmann z Pixabay
Reklama

To, co dociera do naszych uszu, tworzy tzw. klimat akustyczny. Składają się na niego wszystkie dźwięki występujące na danym obszarze. Bardzo niekorzystnie na ten klimat wpływa hałas.

Według opracowania Kancelarii Senatu pt. „Zagrożenie hałasem. Wybrane zagadnienia” autorstwa Biura Analiz i Dokumentacji (luty 2012 r.) hałas, ze względu na źródło pochodzenia, można podzielić na: hałas przemysłowy (instalacyjny), komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), komunalny (osiedlowy), domowy oraz hałas związany ze środowiskiem pracy.

Szkodliwe są nie tylko głośne zjawiska akustyczne, bo towarzyszą im niesłyszalne (lub mało słyszalne) drgania fal mechanicznych, które też mogą niekorzystnie wpływać na człowieka. Mowa tu o infradźwiękach, czyli drganiach o niskiej częstotliwości (0–16 Hz). Ich przeciwieństwem są ultradźwięki – niesłyszalne fale o bardzo wysokiej częstotliwości drgań (ponad 20 kHz). Do tego dochodzą wibracje, czyli drgania rozchodzące się w ciałach stałych.

Opracowanie Kancelarii Senatu wspomina również o hałasie, którego natężenie zmienia się w czasie. Jeśli zmienność taka nie jest większa niż 5 dB, to mówimy o hałasie ustalonym, jeśli jest większa – to mamy do czynienia z hałasem nieustalonym. Najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest hałas nieustalony złożony z pojedynczych zdarzeń dźwiękowych lub ich ciągów o czasie krótszym niż 1 sekunda – to hałas impulsowy.

(pp)

Reklama

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here