Już od 15 września szpital wojewódzki w Tychach mógłby przyjmować niezakażonych pacjentów, ale…

0
Sala Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu w Tychach; fot. Megrez
Reklama

W związku z epidemią COVID-19 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach od marca br. funkcjonuje jako placówka jednoimienna, tzn. przyjmuje tylko osoby zakażone koronawirusem. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ szpital Megrez już od 15 września mógłby zacząć przyjmować również pacjentów niezakażonych, ale termin ten jest de facto nierealny. Szpital musi bowiem najpierw m.in. uzupełnić kadrę lekarzy specjalistów, którzy odeszli, gdy cała placówka przekształcona została w szpital zakaźny.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach jest własnością spółki Megrez. Prawie wszystkie udziały należą w niej do gminy Tychy, inaczej mówiąc szpital jest własnością miasta. W ramach walki z epidemią koronawirusa formalnie 20 marca 2020 r., decyzją prezesa Rady Ministrów, WSS Megrez został wyznaczony jako placówka jednoimienna. To znaczy przyjmowano tu tylko pacjentów chorych na COVID-19, wcześniej ewakuując do innych szpitali chorych przebywających na tutejszych oddziałach specjalistycznych. W takiej formule świadczenia medyczne realizowane są do tej pory. Efektem ubocznym „jednoimienności” szpitala było m.in. wstrzymanie specjalistycznych operacji planowych, a to spowodowało odejście z placówki lekarzy specjalistów.

Jak informuje nas Małgorzata Jędrzejczyk, rzecznik prasowy spółki Megrez, w ramach funkcjonowania szpitala, jako jednoimiennej placówki zakaźnej, leczeniu poddanych zostało tu 1617 pacjentów. Jednak zarząd szpitala (również na wniosek personelu) po pierwszych miesiącach funkcjonowania ocenił, że istnieje możliwość częściowego powrotu do poprzedniej działalności (np. w wybranych rodzajach świadczeń zabiegowych) i podjęto działania, aby umożliwić tyskiej placówce taką formę działalności. 30 czerwca br. w Łodzi z inicjatywy zarządzających szpitalami jednoimiennymi w Tychach i Raciborzu odbyło się spotkanie dyrekcji 11 szpitali zakaźnych z całej Polski. Dyskutowano o problemach, z jakimi obecnie borykają się zarządzający szpitalami jednoimiennymi. Efektem tego spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska i postulatów skierowanych do ministra zdrowia o utworzenie specjalnej ścieżki prawnej, umożliwiającej bezpieczne przywrócenie poprzedniej działalności szpitali. Treść stanowiska była również reakcją na zagrożenia związane z realizacją świadczeń medycznych na rzecz pacjentów zakażonych oraz podejrzanych o zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez przestanie być placówką jednoimienną i otworzy się na innych pacjentów wymagających leczenia zabiegowego – informuje nas Małgorzata Jędrzejczyk. – 10 września br. ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w czasie epidemii SARS-CoV-2. Megrez został w nim wymieniony jako placówka wielospecjalistyczna III poziomu realizacji świadczeń na rzecz pacjentów zakażonych  koronawirusem dla województwa śląskiego. Do tyskiego szpitala trafiać będą wyłącznie pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, wymagający specjalistycznego leczenia w zakresie chorób zakaźnych, wewnętrznych, intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii rekonstrukcji narządu ruchu (ortopedii), okulistyki, otolaryngologii, ginekologii, położnictwa oraz neonatologii.

Na mocy zarządzenia prezesa NFZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez będzie mógł teraz przyjmować również pacjentów niezakażonych koronawirusem, by przeprowadzać operacje planowe. Tyska placówka, jak słyszymy, przygotowuje się do wznowienia takich operacji we wszystkich oddziałach zabiegowych, m.in. ortopedii, chirurgii, okulistyki, laryngologii, a od listopada, kiedy zakończy się remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, także w oddziale ginekologicznym.

Reklama

– W ten sposób Megrez ze szpitala jednoimiennego przekształci się w placówkę hybrydową – mówi rzecznik Małgorzata Jędrzejczyk. – To znaczący krok w stronę powrotu do podstawowej działalności lecznicy, o który ubiegała się ona już od maja.

Od kiedy szpital Megrez wznowi przyjmowanie niezakażonych pacjentów? Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ, zmiana sposobu funkcjonowania tyskiego szpitala miałaby obowiązywać od 15 września br., ale jest problem do rozwiązania. Zarząd szpitala, jak słyszymy, wystąpił do wojewody o zasilenie w personel medyczny. Brakuje zwłaszcza ginekologów, lekarzy zakaźników, neurologów. Szpital nie rozpocznie działalności jako placówka hybrydowa, do czasu uzupełnienia specjalistycznej kadry. Dlatego jako realny termin ponownego otwarcia się na pacjentów niezakażonych na razie ostrożnie wskazuje się  październik.

– Według wstępnych szacunków na początku działalności w nowej formule szpital przyjmie do 20-25 proc. pacjentów niezakażonych w porównaniu do czasów sprzed pandemii – mówi Małgorzata Jędrzejczyk. – Megrez  zamierza dążyć do sukcesywnego zwiększania liczby wykonywanych operacji. Ma temu służyć m.in. kampania informacyjna o zakresie świadczonych usług medycznych w ramach posiadanych specjalności, w którą włączeni zostaną np. kierownicy oddziałów. Chodzi o dotarcie do pacjentów, którzy z powodu pandemii nie mogli mieć wykonanych zaplanowanych operacji w tyskim szpitalu, ani być leczeni przez wybranego lekarza. Dzięki posiadanym środkom ochrony indywidualnej, zapewniającym wysoki poziom zabezpieczenia zespołu podczas zabiegów, ci sami specjaliści będą mogli leczyć pacjentów „dodatnich”  i niezakażonych. Szpital posiada również odrębną salę operacyjną dla pacjentów covidowych – zapewnia M. Jędrzejczyk.

Organizacja pracy szpitala w formule hybrydowej polegać będzie m.in. na wytyczeniu osobnych dróg przemieszczania się pacjentów zakażonych i niezakażonych, odpowiednim zabezpieczaniu chorych na COVID -19 podczas transportu między pomieszczeniami, opracowaniu dodatkowych procedur i sposobów postępowania w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pomiędzy pacjentami na terenie szpitala.

(icz)

Wojewódzki szpital Megrez w Tychach wznowi przyjmowanie niezakażonych pacjentów!

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here