Krzywdzonymi dziećmi nie ma się kto zająć. Zostań rodzicem zastępczym

0
Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Rozpoczęła się już akcja informacyjna, która ma przybliżyć tę formę opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskie i zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych do zgłoszenia się do tyskiego MOPS-u.

W Tychach, w systemie rodzicielstwa zastępczego funkcjonuje obecnie 99 rodzin spokrewnionych, 36 rodzin niezawodowych i 5 rodzin zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne.

W ostatnim czasie przybywa jednak w Tychach interwencji w wyniku których dzieci odbierane są biologicznym rodzinom. Dlatego brakuje osób, które podjęłyby się rodzicielstwa zastępczego.

– Rodziny zastępcze często są postrzegane przez pryzmat wynagrodzenia. Społeczność lokalna nie dostrzega ogromu pracy, jaki rodzice zastępczy wkładają w zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci, które przeżyły trudne chwile – mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Tyski MOPS rozpoczął kampanię, która ma zmienić myślenie tyszan o rodzicielstwie zastępczym. Akcja ma również zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych do zgłoszenia się do Działu Pieczy Zastępczej, funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działań przygotowana została strona internetowa bezpiecznarodzina.tychy.pl.

Reklama

Najczęstszymi powodami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej są: niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, niedojrzałość emocjonalna, choroby, zaburzenia psychiczne oraz sieroctwo.

Aktualnie w Tychach, na miejsce w pieczy oczekuje troje dzieci, w tym jedno wymagające opieki specjalistycznej. To dzieci, których rodzice nie byli w stanie zaopiekować się nimi we właściwy sposób. Z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej w Tychach, dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w całej Polsce.

– Zostanie rodzicem zastępczym to poważna i odpowiedzialna decyzja. Dlatego jako miasto staramy się wspierać wszystkich, którzy zdecydowali się stworzyć zastępczy dom potrzebującym dzieciom.  Doradzamy, pomagamy w załatwieniu formalności i wspieramy na każdym etapie pieczy zastępczej– mówi Katarzyna Dutka, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w MOPS-ie.

Najważniejszym celem jest dobro dziecka dlatego rodzina zastępcza zostaje objęta pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Praca skupia się na monitorowaniu jego potrzeb, wspieraniu rodziny zastępczej w bieżących działaniach, doborze metod wychowawczych, udzielanie informacji o innych formach pomocy w przypadku wystąpienia trudności.

Rodziny zastępcze mogą otrzymać także wsparcie emocjonalne, poradę specjalistyczną, jak również wsparcie psychologiczne. Praca z rodziną zastępczą prowadzona jest w kontakcie indywidualnym z rodzinami i dziećmi, w formie wizyt w miejscu zamieszkania oraz w formie zespołów interdyscyplinarnych. W ramach podnoszenia kompetencji rodzicielskich, rodziny zastępcze mogą uczestniczyć w grupie wsparcia lub szkoleniu.

Rodziny zastępcze pełnią bardzo ważną rolę w tak trudnym momencie w życiu dziecka jak odseparowanie od najbliższej rodziny. Rodzic zastępczy to dla nich szansa na spokojne życie i rozwój, doświadczenie prawdziwej troski i wsparcia.  Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, jeśli to możliwe, powinny mieć także kontakt ze swoimi rodzicami oraz innymi najbliższymi członkami rodziny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej. Wypełnij formularz na stronie bezpiecznarodzina.tychy.pl lub skontaktuj się: tel. 32 326 43 92, e-mail: dpz@mops.tychy.pl .

Urzędnicy podkreślają, że założenie rodziny zastępczej to nie zawsze decyzja na całe życie. Zdarza się, że po pewnym czasie dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych, gdy uporają się oni ze swoimi problemami i udowodnią, że są w stanie dalej zajmować się dzieckiem.

Dzieci kierowane są do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności poszukuje się kandydatów na rodzinę zastępczą w rodzinie biologicznej. Natomiast gdy nie ma takiej możliwości, dzieci umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej – ośrodkach opiekuńczych.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy spełniają określone wymagania, między innymi:

  • nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, lub nie jest ona ograniczona ani zawieszona, a także osoby którym nie ograniczono zdolności do czynności prawnych;
  • osoby które są w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i mają do tego odpowiednią motywację oraz predyspozycje;
  • osoby, które są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb – w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here