Marszałek w obronie ponad 1300 drzew przy Parku Śląskim

0
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, 19 lipca 2019 r.; fot. Patryk Pyrlik/UMWŚ

W piątek 19 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, poświęcone znalezieniu rozwiązania pozwalającego uniknąć wycinki ponad 1300 drzew w związku z zagospodarowaniem na cele komercyjne terenów przyległych do Parku Śląskiego. Marszałek radzi, by inwestorowi, który już otrzymał od prezydenta Chorzowa pozwolenie na wycinkę, miasto Chorzów zaproponowało tereny zamienne.

Jak poinformował Portal samorządowy.pl, 26 czerwca Urząd Miasta w Chorzowie zakończył postępowanie dotyczące wniosku spółki Green Park Silesia, która 7 czerwca dostarczyła do chorzowskiego magistratu dokumenty zawierające plan budowy pawilonów handlowych na terenie po dawnym Ośrodku Postępu Technicznego w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Problem w tym, że teren ten jest zadrzewiony. Spółka starała się o pozwolenie na wycięcie 1327 drzew pod tę inwestycję i prezydent Chorzowa takie pozwolenie wydał. UM w Chorzowie tłumaczy, że nie miał innego wyjścia, bo biorąc pod uwagę przepisy o prawie własności, prezydent był w tej sprawie niejako notariuszem (czyli mógł stwierdzić jedynie faktyczny stan prawny, bez możliwości ingerencji).

Decyzja prezydenta Chorzowa zezwalająca na wycinkę ponad 1300 drzew spotkała się z szerokim sprzeciwem. Między innymi 10 lipca zarząd województwa śląskiego wydał w tej sprawie oświadczenie:

„Z zaniepokojeniem obserwujemy proces przejmowania pod szeroko rozumianą działalność komercyjną i deweloperską terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Jego jaskrawym przykładem jest zezwolenie, jakie wydał Prezydent Miasta Chorzowa, na usunięcie 1327 sztuk drzew i 26 m2 krzewów z terenów przy ulicy Targowej w Chorzowie.

Jako Zarząd Województwa Śląskiego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, pozwalających na wycięcie bogatego i różnorodnego zasobu, jakim jest zalesiony teren przyległy do Parku Śląskiego. Takie działania stoją w sprzeczności z zasadą poszanowania dobra wspólnego, jakim bez wątpienia jest Park Śląski.

Województwo Śląskie nie występowało jako strona w postępowaniu toczącym się w tej sprawie, w myśl obowiązujących przepisów prawa nie przysługiwał nam ten tytuł, nie mamy zatem formalnego prawa zaskarżyć decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa, Andrzeja Kotali.

W pełni jednak popieramy starania jakie czyni Stowarzyszenie NASZ PARK, które zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu administracyjnym, a także innych stowarzyszeń, które usiłują ratować największy park miejski w Europie.

W dniu dzisiejszym na ręce prezydenta Chorzowa złożone zostało pismo, w którym apelujemy do władz miasta, by podjęły skuteczne działania powstrzymujące ten proces.”

19 lipca Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zorganizował spotkanie poświęcone tej sprawie. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaproszenie przyjęli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wiceprezydent Chorzowa Mariola Roleder, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, prezes Parku Śląskiego Tomasz Papaj, przedstawiciele zarządu Green Park Silesia oraz Developer Atal SA., prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych przyszłością parku, w tym Elżbieta Mądry, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego ze Stowarzyszenia Nasz Park.

– Park Śląski to dobro mieszkańców regionu – mówił marszałek Jakub Chełstowski. – Musimy w sposób szczególny chronić ten teren, jak również bezpośrednie sąsiedztwo, przed działaniami mogącymi zniszczyć „Zielone Płuca Śląska”. Zaprosiłem dziś na spotkanie samorządowców z Chorzowa i Katowic, wojewodę, deweloperów i społeczników, aby znaleźć rozwiązanie, jak uniknąć wycinki ponad 1300 drzew oraz dalszych tego typu działań. Samorząd województwa nie ma możliwości prawnych wykupu nieruchomości. Taki proces może jednak dokonać prezydent Chorzowa, który przecież powinien być zainteresowany rozwojem miejsca rekreacji mieszkańców miasta. Prezydent Kotala może zaoferować prywatnemu inwestorowi nieruchomości zamienne. Ze swej strony zadeklarowałem współpracę w pozyskaniu unijnych dotacji na realizację na tym obszarze projektów, z których korzystać będą odwiedzający. Licząc na zdrowy rozsądek samorządu Chorzowa zaproponowałem kolejne spotkanie ze stronami, które mogą zapobiec niszczeniu Parku Śląskiego – poinformował marszałek Chełstowski.

Elżbieta Mądry, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego, zaznaczyła, że dla organizacji pozarządowych najważniejsze jest to, aby tereny parkowe nie zostały okrojone. Podkreśliła także, że inicjatywa marszałka jest niezwykle ważna i daje nadzieje na pozytywne rozwiązanie.

Park Śląski każdego roku odwiedza ok. 3 mln osób. Samorząd województwa zaangażował się w rewitalizację tego terenu. Koszt działań rewitalizacyjnych to niemal 226 mln zł. Niedawno rozpoczął się remont rzeźby Karolinki, a w najbliższych dniach, jak słyszymy, ruszą prace remontowe głównych alei parkowych. Trwa także modernizacja Planetarium za dodatkowe 130 mln zł. Realizację projektu monitoruje Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku.

Marszałek województwa zaprosił w czerwcu br. różne środowiska do wspólnych działań na rzecz ochrony Parku Śląskiego, organizując Okrągły Stół Parku Śląskiego. Celem debaty była rozmowa o przyszłości parku oraz próba wypracowania wspólnych rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji na jego obszarze. Marszałek Chełstowski powołał Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego (w jej skład wchodzą społecznicy), która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do zadań Rady należy rozpoznawanie potrzeb parku i doradzanie działań rozwojowych, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na tym obszarze oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku Śląskiego. 24 czerwca br., podczas sesji sejmiku, z inicjatywy marszałka Chełstowskiego radni przyjęli apel w sprawie Parku Śląskiego.

(pp)

Odlot w kosmos z Planetarium Śląskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here