Marszałek wręczył prezydentowi Tychów umowę na 20,5 mln zł, ale zapowiedział wnikliwe monitorowanie jego działań

2
Po wręczeniu umowy. Od lewej: marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, wicemarszałek Wojciech Kałuża, 21.07.2020 r. UMWŚ; fot. Patryk Pyrlik

Dzisiaj (21 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego marszałek Jakub Chełstowski wręczył prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie umowę na 20,5 mln zł dofinansowującą realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, ale zapowiedział wnikliwe monitorowanie realizacji tego przedsięwzięcia.

Jak poinformował nas Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w sumie 43 mln zł z Unii Europejskiej trafi do gmin w regionie śląskim na działania związane z: odnawialnymi źródłami energii (projekt tyski), transportem rowerowym (projekt miasta Ustroń), poprawą warunków dla rozwoju sektora MŚP (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju). Stosowne umowy wręczono 21 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także prezydent Tychów Andrzej Dziuba, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz oraz Bogdan Traczyk, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.

– Inwestujemy kolejne środki, by województwo śląskie się rozwijało – słowa marszałka Jakuba Chełstowskiego wypowiedziane podczas dzisiejszej uroczystości cytuje portal UMWŚ. – Stawiamy na odnawialne źródła energii, turystykę i rewitalizację terenów poprzemysłowych, co przełoży się na poprawę jakości powietrza, redukcję zanieczyszczeń i lepszą jakość życia. Wspieramy również sektor MŚP, bo małe i średnie firmy są motorem napędowym śląskiej gospodarki.

– Te projekty spełniają realne potrzeby mieszkańców regionu – dodał wicemarszałek Wojciech Kałuża. – W nowej strategii rozwoju województwa i w nowym okresie unijnego programowania zamierzamy stawiać na tego typu przedsięwzięcia, bo dzięki nim stajemy się atrakcyjnym miejscem do życia i inwestowania.

Tychy otrzymają ponad 20,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną lub elektryczną w domach jednorodzinnych. Planowane jest przekazanie grantów na wybudowanie 960 instalacji wykorzystujących OZE, w tym: 647 szt. instalacji fotowoltaicznych, 97 szt. instalacji solarnych, 72 szt. powietrznych pomp ciepła ciepłej wody użytkowej, 127 szt. powietrznych pomp ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 17 szt. kotłów na biomasę. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora projektu oraz promocję przedsięwzięcia. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.09.2020 r., termin  zakończenia projektu:  31.12.2021 r.

– Po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim,  Urząd Miasta Tychy podpisał długo oczekiwaną przez mieszkańców umowę na dofinansowanie projektu  „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa UM Tychy . – Na realizację projektu miasto otrzymało 20 562 052,07 zł dotacji. Brakującą kwotę  2 671 499,43 zł (11,5 proc.) dołoży miasto ze swojego budżetu, tak, aby zapewnić mieszkańcom 100 proc. finansowania.

Bożena Nowak, naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w UM Tychy, dodała, że blisko 700 osób, które złożyły deklaracje udziału na przełomie lat 2018/2019 będzie mogło rozpocząć montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub instalacji fotowoltaicznych .

Obecnie, jak czytamy w informacji przesłanej przez UM Tychy, miasto prowadzi postępowanie przetargowe na wybór operatora prowadzącego w  imieniu Tychów realizację projektu. Umowa z operatorem ma zostać podpisana na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy rozpoczną się działania weryfikujące listę mieszkańców – uczestników projektu, podpisywanie umów (mieszkaniec-miasto)  oraz realizacja we własnym zakresie (przez samodzielnie wybraną firmę) wybranych instalacji.

– Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w programie długo czekali na tę chwilę – cieszę się, że nareszcie rozpoczynamy realizację tego programu – stwierdził prezydent Andrzej Dziuba. – Jego uczestnicy będą mogli zainstalować np. kolektory czy pompy ciepła właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów. Dzięki wysokiemu poziomowi dofinansowania, bo wynoszącemu aż 88,5 proc., mogliśmy podpisać umowę w obliczu spadających dochodów budżetu, na który wpływ miał rozwój epidemii COVID-19. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania.

Poprosiliśmy marszałka Jakuba Chełstowskiego o komentarz w sprawie tyskiego projektu.

– Cieszę się, że mogłem przekazać prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie umowę na ponad 20,5 mln zł – mówi marszałek Chełstowski. – Przyczyni się to do polepszenia jakości życia w Tychach poprzez poprawę jakości powietrza. To przede wszystkim pieniądze dla mieszkańców. Będę wnikliwie monitorował, czy prezydentowi Dziubie uda się ten projekt skończyć w wyznaczonym terminie i zrealizować wskaźniki, które warunkowały przekazanie owej umowy.

Pozostałe dwie wręczone dzisiaj umowy dotyczą Ustronia i Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Miasto Ustroń otrzyma prawie 9 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”. Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie partnerskich gmin – Ustronia, Wisły i Brennej, a także wykonanie na terenie gminy Brennej fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko-Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych dofinansowaniem wyniesie ok. 14,94 km, a całkowita długość korytarza rowerowego ok. 18,5 km. W ramach inwestycji ma powstać infrastruktura turystyczna – punkt odpoczynkowy z elementami małej infrastruktury (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, kosz, tablice informacyjne), zlokalizowany na terenie gmin Brenna oraz Wisła. Termin zakończenia projektu to grudzień 2022 r.

Środki unijne zostaną również skierowane na działania związane z poprawą warunków do rozwoju MŚP. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała 13,4 mln zł na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Gliwicach wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, co umożliwi udostępnienie ich na potrzeby sektora MŚP. Teren objęty wnioskiem jest zlokalizowany na terenie byłej Koksowni Gliwice. Inwestycja obejmuje wykonanie wewnętrznego układu drogowego wraz z budową trzech parkingów, chodników. Mowa jest także o utwardzenie terenu, przebudowie pięciu żelbetowych zbiorników na wodę, niwelacji terenu i wycince drzew, instalacji zewnętrznej wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej z oświetleniem terenu, przebudowie włączenia do drogi publicznej i włączenie do wewnętrznego układu drogowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021 roku.

(icz)

2 KOMENTARZE

  1. „Po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim(..)” z jakiś powodów projekt tyle czekał.. może był niedopracowany? Z drugiej strony kto się „załapie” na ten program czy będzie lista osób, które uczestniczą w programie?
    Ponad to uważam, że władze miasta powinny wykazać trochę pokory i z ich ust powinno paść chociaż drobne słowo dziękuję w kierunku marszałka bo na to, że projekt będzie zrealizowany( po takim okresie oczekiwania) możemy prawdopodobnie zawdzięczać pochodzeniu marszałka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here