Miasto sprzedaje działki. Powstanie duże centrum logistyczne

7
Teren, na którym wybudowane ma być centrum produkcyjno-magazynowe; fot. Lech Gawin

Miasto sprzedaje działki. Powstanie duże centrum logistyczne. W Bieruniu spółka Commercial Point Sp. z o.o. wybuduje obiekt, którego powierzchnia będzie wynajmowana na różną działalność produkcyjną i magazynową. Budowa ma ruszyć jesienią br. Jak zapewnił na sesji Rady Miejskiej (19 lipca) przedstawiciel inwestora, w nowym zakładzie zatrudnionych ma być 1200 osób.

Głównym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bieruniu (19 lipca) był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez gminę na sprzedaż nieruchomości gruntowej prywatnej spółce. – Zwróciło się do nas przedsiębiorstwo, z którym już od pewnego czasu rozmawiamy o inwestycji przy ul. Oświęcimskiej. Chodził o jak najszybsze zorganizowanie przetargu na zbycie działek – mówił Łukasz Odelga, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UM.

– Są to 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,5 ha. Działki zlokalizowane są pośród terenów należących do osób fizycznych, pomiędzy torem prób Fiata a ulicą Oświęcimską, Osiedlem Homera i Osiedlem Wygoda. Cały ten kompleks o powierzchni ponad 35 ha gruntu jest w zainteresowaniu inwestora, który planuje budowę na tym terenie centrum produkcyjno-magazynowego – kontynuował naczelnik Odelga.

Umiejscowienie inwestycji pomiędzy ul. Oświęcimską a torem prób Fiata; fot. Lech Gawin

– Cała ta inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Inwestor jest zainteresowany, aby jak najszybciej rozpocząć działania. Co do dotychczas podjętych przez niego działań należy powiedzieć, że w ciągu najbliższych dni zostanie wydana dla tego zamierzenia decyzja środowiskowa. W zakresie tej decyzji zostały przeprowadzone wszelkie konsultacje społeczne. Zatem był możliwy udział osób z zewnątrz w tym procesie. Był opracowany raport oddziaływania na środowisko, został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W trybie specustawy ten obszar zostanie skomunikowany drogą, która później zostanie przekazana na rzecz gminy. Równolegle toczy się postępowanie zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej, wszelkich uzgodnień w zakresie odprowadzania wód deszczowych i mediów – wyjaśniał Łukasz Odelga.

Sebastian Gładki, przedstawiciel firmy Commercial Point Sp. z o.o.; fot. Lech Gawin

Przewodniczący Rady Marcin Nyga pytał inwestora m.in. jak wygląda sprawa porozumienia inwestora z właścicielami działek prywatnych. – Jesteśmy w porozumieniu z każdym z właścicieli prywatnych – powiedział Sebastian Gładki, przedstawiciel inwestora – firmy Commercial Point Sp. z o.o. – Każdy z nich wyraził zgodę, aby sprzedać swoją nieruchomość poprzez podpisanie umów warunkowych. W pierwszym etapie chcielibyśmy wykupić działki gminne, a potem działki prywatne. Samą budowę chcielibyśmy rozpocząć w okolicach października-listopada br. Co do drugiego etapu, planujemy go rozpocząć na początku przyszłego roku. Chcemy zatrudnić w powstałym kompleksie ok. 300 pracowników biurowych i ok. 900 pracowników w magazynach – dodał S. Gładki.

Jeżeli chodzi o odległość inwestycji od Osiedla Homera, to będzie tzw. strefa buforowa, czyli minimum 60 metrów od drogi gminnej biegnącej przy byłym budynku dyrekcyjnym.

Zapytany przez przewodniczącego RM o kwotę, jaką miasto uzyska poprzez sprzedaż, naczelnik Odelga odpowiedział: – Szacunkowo od 100 zł wzwyż za metr pomnożone przez ich ilość (45 tysięcy), czyli minimum ok. 4,5 mln zł.

Radni bieruńscy głosują za sprzedażą gminnych działek; fot. Lech Gawin

Pierwszy etap inwestycji będzie wymagał budowy tzw. drogi technologicznej w celu dowiezienia materiałów budowlanych. Będzie ona przebiegać po śladzie drogi właściwej.

W głosowaniu radni byli jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały zbycia gminnych działek.

7 KOMENTARZE

 1. Żadne konotacje w tym temacie się nie odbyły. Nikt z mieszkańcami osiedla Homera nie rozmawiał .wszyscy na pewno bardzo się cieszą że beda mieli całodobowe centrum logistyczne za oknami i tysiące samochodów ciężarowych codziennie tam jeżdżących. Brawo Bieruń .

 2. Nikt nie zapytał mieszkańców działek bezpośrednio sąsiadujących o opinie w tej sprawie. Na pewno nie pytał mieszkańców Homera. Teren chętnie wybierany pod zabudowę jednorodzinną zostanie przeznaczony pod hale, parkingi i może składowiska odpadów… Dziękujemy Radzie miasta że kieruje się dobrem mieszkańców!!!! Tak jak kierowała się dobrem mieszkańców ulicy Mlecznej!!!! Przedziwnie szybko Państwo głosują nad tak wielką inwestycją, która nie do końca ma jasne określone granice swojej działalności…. Zafundowaliście nam piekło za życia.

 3. …cały ten Bieruń, to jedna „patologia”, na czele z miejscową „bakterią chorobotwórczą”, zwaną ustawowo „strażą miejską”…..Ta jednostka powinna zostać natychmiast zlikwidowana, za m. in. przestępstwa z art. 286 & 1 kk, tam chyba jest jakieś 8 lat i art. 235 kk, a tu jest tylko do 3. lat „wakacji za kratkami”; ale nigdy do tego nie dojdzie, bo wygląda na to, że w Bieruniu, „z pracy” ( pożal się Boże ) „straży miejskiej”, znaczna większość korzysta w różny sposób……….

 4. Brawa dla Rady Miasta, (oczywiście jest to ironia). Macie olbrzymią strefę ekonomiczną, nie można było z niej skorzystać, poza terenem zabudowań Waszych mieszkańców. Nie, lepiej zamknąć mieszkańców pomiędzy dwoma ogromnymi zakładami, generujacymi hałas i całodobowy ruch. Najpierw Bieruń nie potrafił wywalczyć terenów spod „FIAT–a”, aby ściągać podatki (co prawda słusznie, gdyż to tereny naszych dziadków), a teraz chcą zarobić na firmie wklejonej w jedne z najlepszych inwestycyjne tereny dla nowych prywatnych posesji. Mogło by powstać osiedle domków jednorodzinnych z parkami, kładka nad torami i dojście do Naszego jeziorka, ale nie – lepiej wkleić kolejną halę – patrz hala naprzeciw os. Homera. Od kiedy duże inwestycje przykleja się do osiedli mieszkalnych. Co z mieszkańcami osiedla Homera. Co za ściema o konsultacjach środowiskowych. Bieruń nam przaje, ha, ha.

 5. Dlaczego tak kluczowe decyzje dla Bierunia podejmowane są w trybie pilnym przed wyborami? Czyżby w obawie, że nowa rada miasta zagłosowałaby inaczej? Dlaczego Bieruń nie myśli perspektywicznie i pozbywa się działek wyprzedając je, fundując miejsca pracy dla obcokrajowców i garstki mieszkańców?

 6. Jako właściciel działki sąsiadującej z inwestycją nie wiem nic od inwestora. Jak się ze mną kontaktował ja się pytam.

 7. REALIZUJEMY POLITYKĘ ROZWOJOWĄ MIASTA
  Tereny, położone pomiędzy ulicą Oświęcimską a tzw. „torem prób” FCA, rozdrobnione własnościowo mają wreszcie szanse znaleźć się w jednym ręku i zostać wykorzystane pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Na taki finał właściciele gruntów oraz Miasto czekali prawie 20 lat.
  Przypomnijmy, że w 1999 roku, uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym zdecydowano, że obszar ten będzie przeznaczony na cele inwestycyjne. Przez kolejne lata terenem zainteresowani byli potencjalni inwestorzy, jednakże ze względu na dużą ilość właścicieli gruntów, scalenie ich i sprzedaż w całości były utrudnione i nigdy nie zostały skutecznie zakończone. Realne stało się to dopiero teraz, kiedy potencjalny inwestor porozumiał się z wszystkimi, kilkudziesięcioma prywatnymi właścicielami gruntów, którzy zgodzili się na sprzedaż swoich działek i zawarli stosowne umowy.
  Przedstawiciel inwestora zwrócił się do miasta z wnioskiem o umożliwienie kupna działek gminnych, stanowiących około 13 % tych terenów.
  Mając powyższe na uwadze, w czwartek 19 lipca br. Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż działek gminnych. Decyzja ta, pozwoli na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zbycie gruntów gminnych. Krok ten jest niezbędny do tego, aby to przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane.
  Decyzja o sprzedaży gruntów gminnych wynika z konsekwentnego realizowania polityki rozwoju, jaką prowadzi Miasto od kilkunastu lat. Potwierdzeniem tego kierunku jest fakt, że w 2013 roku w ramach aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bierunia ówczesna Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta utrzymała przeznaczenie tych terenów na cele produkcyjno-usługowe.
  W ramach realizacji polityki rozwoju terenów położonych wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, na przestrzeni lat powstawały kolejne zakłady, jak np.: Johnson Controls (obecnie Adjent Seating Poland Sp. z o.o), Auto Partner, czy Basco i nowo powstała inwestycja firmy AUTOS przy ul. Świerczynieckiej.
  Planowania inwestycja zakłada budowę centrum logistycznego wraz z zespołem obiektów, w których realizowane będą usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również droga obsługująca projektowane centrum logistyczne. Dojazd do niego odbywać się będzie od strony ulicy Oświęcimskiej. Podkreślmy, że ruch odbywać się będzie od strony Tychów, utrzymując tym samym zakaz ciężkiego ruchu od strony centrum Bierunia Starego i Osiedla Homera.
  Dzięki tej inwestycji może powstać około 1.200 miejsc pracy, w tym 300 dla pracowników biurowych i 900 dla pracowników magazynowych. Mając na uwadze wielkość obszaru na którym może powstać Centrum Logistyczne i towarzysząca mu infrastruktura szacuje się, że do budżetu miasta wpływać będzie rocznie około 3-4 mln zł podatku od nieruchomości, a z samej sprzedaży gruntów miasto może uzyskać ponad 4 mln zł.
  Uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią dalszy dynamiczny rozwój miasta, realizację ambitnych inwestycji infrastrukturalnych w tym drogowych i oświetleniowych, budowę, remont i modernizację placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
  Mając na uwadze szeroki zakres planowanej inwestycji, planuje się zorganizowanie spotkania dla mieszkańców, podczas którego inwestor przedstawi jej założenia oraz odpowie na wszelkie pytania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here