Monitorowanie sytuacji związanej z epidemią 

0
Przywitanie marszałka z dyrektorem w covidowym WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 6.04.2021r.; fot. Tomasz Żak/UMWŚ

W ramach monitorowania sytuacji związanej z epidemią Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, i wicemarszałek Wojciech Kałuża spotkali się dzisiaj (6 kwietnia) w Jastrzębiu-Zdroju z Robertem Rychelem, dyrektorem tamtejszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 (placówka przyjmuje wyłącznie pacjentów covidowych), Józefem Dankiem, zastępcą do spraw lecznictwa w WSS nr 2, oraz Wiesławem Folwarcznym, ordynatorem oddziału covidowego.

Jak informuje nas Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele zarządu województwa pozostają w kontakcie z dyrektorami szpitali wojewódzkich i spotykają się podczas organizowanych wideokonferencji.

– Monitorujemy sytuację związaną z pandemią koronawirusa i reagujemy na bieżąco na potrzeby naszych placówek – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. – Na wsparcie służby zdrowia w regionie przeznaczyliśmy prawie 300 mln zł, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa. To ogromny zastrzyk pieniędzy i realne wsparcie dla służby zdrowia, a także przykład udanej współpracy na wielu szczeblach, której celem jest zdrowie i życie naszych mieszkańców.

Obecnie, jak słyszymy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju udziela pomocy pacjentom cierpiącym na COVID-19. Powstało 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla dzieci, a do szpitala są przyjmowani wyłącznie pacjenci covidowi.

Szpital otrzymał w minionym roku 1,2 mln zł z budżetu województwa. Dzięki wsparciu zrealizowano m.in.: zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego – Oddziału Chirurgii Urazowej-Ortopedycznej (264 tys. zł), wymianę odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej (46,5 tys. zł), modernizację dźwigów osobowo-towarowych w bloku łóżkowym (60 tys. zł), budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji w ramach RPO WSL 2014-2020 (wkład własny do projektu wyniósł 196 tys. zł), poprawę efektywności energetycznej infrastruktury w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (wkład własny do projektu wyniósł 319 tys. zł).

WSS nr 2 otrzymał również wsparcie na działania ograniczające epidemię wywołaną przez SARS-CoV-2 i skuteczne leczenie zainfekowanych koronawirusem w ramach środków unijnych RPO WSL. Całkowita wartość projektu to 7,6 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł to pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu było stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju warunków do zapobiegania i skutecznego leczenia choroby COVID-19 wywołanej przez patogen SARS-CoV-2. Projekt zakładał stworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem w dwóch wydzielonych strefach z wejściem przez śluzę, wyposażonych w urządzenia i sprzęt medyczny (m.in. respiratory, kardiomonitory, wózki reanimacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne, przewoźne aparaty EKG, RTG).

W ramach projektu Centralna Sterylizatornia Szpitala została wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi. Zakupione zostały również środki dezynfekcyjne.

Dotacje z budżetu województwa śląskiego dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo śląskie na cele inwestycyjne wyniosły 20 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup: respiratorów, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, defibrylatorów, aparatów EKG, aparatu EBUS, aparatów USG, cyfrowych przenośnych aparatów RTG do zdjęć przyłóżkowych, aparatów do znieczulenia, aparatów do tlenoterapii, bronchofiberoskopów z torem wizyjnym, komór laminarnych, ssaków, izolatorów transportowych, urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, lamp bakteriobójczych, łóżek szpitalnych, wózków zabiegowych.

Ponadto, jak słyszymy, sfinansowano zakup środków ochrony osobistej tj. maseczek, masek ochronnych i filtrów, kombinezonów ochronnych oraz środków do dezynfekcji. Dofinansowano również prace związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury szpitalnej.

Województwo śląskie uruchomiło solidarnościowy program wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia. W ramach programu przyznano dotychczas dofinansowanie na łączną kwotę 11,5 mln zł dla 20 podmiotów leczniczych.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here