Na wniosek PiS większa bonifikata przy zmianie użytkowania wieczystego na własność

1
Sesja Rady Miasta Tychy 28.02.209 r., na pierwszym planie radni PiS; fot. ZB

Na wniosek PiS większa bonifikata przy zmianie użytkowania wieczystego na własność. Na dzisiejszej (28 lutego) sesji Rady Miasta w Tychach radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwiększenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Pozostali radni przyłączyli się do tego wniosku. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Tym samym, w istotnym zakresie, opłata została obniżona względem tego co zaproponował prezydent Tychów.

Od 1 stycznia 2019 roku to co było użytkowane wieczyście automatycznie przeszło na własność użytkującego. Teraz pozostaje tylko wnieść stosowną opłatę za owo przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jeśli opłata ta zostanie wniesiona jednorazowo, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów daje prezydentowi miasta (wójtowi, burmistrzowi) możliwość udzielenia bonifikaty osobom fizycznym – będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych – albo spółdzielniom mieszkaniowym.

I właśnie 28 lutego na sesji Rady Miasta Tychy rozpatrywano projekt uchwały ustalającej wysokość ulg w opłatach przekształceniowych. Radny Grzegorz Kołodziejczyk w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwiększenie niektórych bonifikat zaproponowanych w projekcie przez prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę. Propozycje PiS dotyczące zwiększenia ulg przy opłatach przekształceniowych zyskały poparcie pozostałych klubów radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (choć Marek Gołosz z PiS, w trakcie dyskusji, wbrew temu pod czym podpisał się we wspólnym wniosku swojego klubu, nagle zgłosił propozycję bonifikaty nawet 99 proc.).

Przyjęta jednogłośnie uchwala mówi o tym, że w Tychach:

– opłata jednorazowa wniesiona w roku, w którym nastąpi przekształcenie objęta będzie bonifikatą w wysokości 75 proc. (prezydent Tychów proponował 60 proc.),

– opłata jednorazowa wniesiona w drugim roku po przekształceniu objęta będzie bonifikatą w wysokości 65 proc. (prezydent Tychów proponował 50 proc.),

– opłata jednorazowa wniesiona w trzecim roku po przekształceniu objęta będzie bonifikatą w wysokości 55 proc. (prezydent Tychów proponował 40 proc.),

W pozostałym zakresie nie zmieniano propozycji prezydenta Tychów tzn. w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu obowiązuje ją bonifikata 30 proc., w piątym roku – 20 proc., w szóstym roku – 10 proc.

Pamiętać jednak należy, że warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości finansowych wobec gminy Tychy z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, rocznej opłaty przekształceniowej, podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby starać się o bonifikatę wszelkie ewentualne zaległości finansowe względem gminy należy uregulować do dnia złożenia wniosku o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Bonifikaty w opłatach przekształceniowych uchwalone przez rady gmin, będą obowiązywał nie tylko na gruntach należących do gminy, ale również na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się w granicach tej gminy.

(icz)

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz