Najważniejsza uchwała sejmiku śląskiego obecnej kadencji

0
Sesja sejmiku śląskiego, 19.10.2020r., fot. Tomasz Żak/UMWS

Wczoraj (19 października) sejmik śląski jednogłośnie uchwalił przygotowaną przez obecny zarząd województwa Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030”. To, jak słyszymy, najważniejsza uchwała kadencji. Wyznacza kierunek rozwoju regionu we współpracy z administracją rządową i Komisją Europejską.

Planowanie rozwoju jest jednym z zadań, które ustawowo przypisano samorządowi województwa. Proces ten jest realizowany w regionie od czasu reformy administracji przeprowadzonej w 1999 roku. Pierwsza strategia w województwie śląskim została uchwalona, jak słyszymy, w 2000 r. i od tej pory przyjęto jej trzy aktualizacje –  ostatnia pn. „Śląskie 2020+”  miała miejsce w lipcu 2013 roku.

Głosowanie nad uchwałą określającą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” było jednym z najważniejszych punktów obrad sejmiku 19 października 2020 r. W sesji uczestniczyło 44 radnych, a głosowania, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbywały się online.

Do prac nad aktualizacją obecnej wersji Strategii Śląskie 2030 – Zielone Śląskie, przystąpiono w czerwcu 2018 r. Projekt najważniejszej uchwały dotyczącej realizacji programu „Zielone Śląskie 2030” trafił do społecznych konsultacji w maju br. Do lipca wpłynęło 1066 opinii.

Program „Zielone Śląskie”, jak słyszymy ukierunkowuje procesy rozwojowe zmierzające do poprawy jakości życia. Przyjęta wizja rozwoju zakłada, iż województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej w odpowiedzialny sposób przekształconej gospodarce, co zapewni mieszkańcom możliwości rozwoju, oferując wysoką jakość życia w czystym środowisku.

– 19 października sejmik jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Przygotowany przez obecny zarząd dokument, to najważniejsza uchwała kadencji. Wyznaczyliśmy kierunek rozwoju województwa w stronę  „Zielone Śląskie” we współpracy z administracją rządową i Komisją Europejską.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here