Nieprawidłowa opieka okołoporodowa w szpitalu może prowadzić do tragedii!

0

Placówka medyczna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za błąd medyczny, wynikający z niewłaściwej opieki, sprawowanej nad ciężarną pacjentką. Prawo do egzekwowania odszkodowania lub zadośćuczynienia ma każda ubezpieczona osoba, która nie otrzymała od szpitala należytej opieki. Szanse szybkiego uzyskania świadczenia, jak i jego wysokość, zależą od okoliczności zdarzenia oraz jego skutków.

Za nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego przysługuje rekompensata

W polskich szpitalach systematycznie dochodzi do łamania praw pacjentów. Wiele sytuacji związanych z powstaniem uszczerbku na zdrowiu lub trwałym kalectwem, ściśle wiąże się z niedopatrzeniami personelu medycznego. Znaczna część tych spraw dotyczy opieki okołoporodowej, gdzie zdarzenia niepożądane mają miejsce niezwykle często. Nierespektowanie praw pacjentek ciężarnych w wielu placówkach medycznych jest na porządku dziennym. Mowa nie tylko o niedokładnym prowadzeniu dokumentacji medycznej. Część badań i zabiegów jest przeprowadzana w nieadekwatnych warunkach, które naruszają poczucie godności. Nieprzestrzegany jest również plan porodu, jak i prawo do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu z noworodkiem „skóra do skóry”. Niemal wszystkie rodzące mają nacinane krocze, a o wyborze pozycji rodzenia nie ma mowy! Poważne „niedopatrzenia” ze strony personelu to również brak monitoringu stanu zdrowia płodu i matki jak też niepodjęcie leczenia po urodzeniu się dziecka, wymagającego niezwłocznej interwencji medycznej.

Pracownik szpitala, który udziela świadczeń medycznych nie przestrzegając standardów opieki okołoporodowej, może popełniać błąd, skutkujący poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a także śmiercią matki i dziecka. Jeżeli lekarz ponoszący odpowiedzialność za zdarzenie (np. nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia mimo wskazań) jest zatrudniony w szpitalu na umowę o pracę, o odszkodowanie za błąd medyczny można ubiegać się od szpitala. Gdy lekarz podejrzewany o popełnienie błędu pracuje na „kontrakcie”, za wypłatę roszczenia odpowiada solidarnie z placówką, w której pracuje. Po stronie osoby poszkodowanej (a w przypadku śmierci, po stronie jej bliskich), leży wykazanie winy i dowiedzenie, że doszło do błędu medycznego.

Od czego zacząć, czyli jak uzyskać wysokie i godne odszkodowanie od szpitala

Kiedy wskutek naruszenia zasad, dojdzie do powstania szkody – rozstroju zdrowia, naruszenia czynności narządu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci pacjentki, można dochodzić odszkodowania. Podejmowanie się analizy sprawy na własną rękę jest możliwe, ale nie uchodzi za dobre rozwiązanie. Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od szpitala to złożona procedura, która powinna być przeprowadzana przez profesjonalistów. Można ich znaleźć w Ośrodku Pomocy Poszkodowanym, na stronie PrawaPacjenta.org, gdzie uzyskiwaniem roszczeń odszkodowawczych zajmują się doświadczeni prawnicy. Przede wszystkim, jeszcze przed skierowaniem się do Ośrodka Pomocy Poszkodowanym, trzeba zgromadzić pełną dokumentację medyczną. Z kompletem dokumentów należy udać się na konsultację, podczas której prawnik zapozna się ze sprawą i omówi dostępne rozwiązania. Resztą zajmą się eksperci – to oni przygotują pozew i doprowadzą do wypłaty świadczenia, należnego poszkodowanemu pacjentowi lub jego rodzinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here