Nieudana próba odwołania szefa Rady Miasta

Remis obronny

0
Barbara Konieczna i Michał Gramatyka na sesji 28 stycznia

Niepowodzeniem opozycji zakończyła się 28 stycznia próba odwołania proprezydenckich radnych (Macieja Gramatyki i Barbary Koniecznej) z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Głosy za odwołaniem zrównoważone zostały głosami poparcia.

Maciej Gramatyka (przewodniczący Rady Miasta) i Barbara Konieczna (wiceprzewodnicząca RM) należą do prezydenckiego klubu radnych Inicjatywa Tyska. Wniosek o odwołanie złożyli radni opozycji. Na sali obrad wnioskodawcy nie przedstawili uzasadnienia. Zarządzono tajne głosowanie. Aby wniosek przeszedł głosów „za” musiało być więcej niż głosów „przeciw”. Tymczasem wola radnych podzieliła się symetrycznie: 12 członków Rady Miasta Tychy głosowało za odwołaniem, ale pozostałych 12 było przeciw (na sali było 24 radnych). Na skutek tego Maciej Gramatyka i Barbara Konieczna nie zostali odwołani z zajmowanych stanowisk.

„Nowe Echo” nr 0 z 2 lutego 2016 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here