Nowe budynki już w sieci c.o., inne czekają na podłączenie

0
Rury centralnego ogrzewania; fot. ZB

W ramach programów antysmogowych Tauron Ciepło podłączył dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków (33 MW), kolejnych 200 uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie – informuje Małgorzata Kuś, rzecznik prasowa spółki Tauron Ciepło. Przyłączenia te, niezależnie od bieżącej działalności, spółka realizuje dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW.

– W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20 proc. stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowobudowanych obiektów – mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu TAURON Ciepło. – Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe 3 lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji.

Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ciepło sieciowe tylko w jednym budynku oznacza redukcję średnio w ciągu roku o 38 ton (Mg) CO2, zmniejszenie emisji pyłów o 0,23 tony/ rok oraz mniejsze zużycie energii pierwotnej o 800 GJ na rok.

Małgorzata Kuś informuje, że w ostatnich miesiącach 2020 roku Tauron Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 128 budynków ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi.

– Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje – dodaje prezes Uhryn. – To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji. Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji.

Dofinansowanie w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może obejmować 8 miast aglomeracji (Katowice, Chorzów, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice) i jest wsparciem dla samorządów w spełnieniu wymagań tzw. uchwały antysmogowej sejmiku województwa śląskiego. Wdrożenie programu ma umożliwić przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinasowania z WFOŚiGW w Katowicach, ze względów finansowych, nie byłoby możliwe.

Zgodnie z umową, w ramach likwidacji niskiej emisji, do 2023 roku Tauron Ciepło może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe.

– Tylko w ramach likwidacji smogu, w ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło zawarł umowy wraz z wydaniem warunków przyłączenia na kolejne lata na poziomie ok. 12 MW mocy cieplnej – mówi Małgorzata Kuś. – Oznacza to, że z 22 MW dostępnych w ramach trwającego Programu Likwidacji Niskiej Emisji do zakontraktowania pozostało już tylko około 10 MW. Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu programu, powinny zostać wykonane w latach 2022 – 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.

Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu, TAURON Ciepło zawiera z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności biznesowej.

#WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj – to hasło przewodnie akcji edukacyjno-informacyjnej organizowanej przez TAURON. Z materiałów przygotowanych w ramach akcji można dowiedzieć się na przykład dlaczego elektrociepłownia jest najbardziej ekologicznym źródłem wytwarzania ciepła w miastach, czemu ogrzewanie sieciowe opłaca się bardziej niż domowy piec na węgiel, i w końcu, czemu ciepło z sieci przeciwdziała powstawaniu smogu. Materiały przygotowane przez spółkę są wykorzystywane przez nauczycieli w ramach edukacji proekologicznej i prospołecznej – podczas lekcji biologii, geografii czy lekcji wychowawczych.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here