Nowy biskup pomocniczy pochodzi z Mikołowa

0
ks. bp Grzegorz Olszowski; fot. Dominik Gajda

Archidiecezja Katowicka poinformowała dziś (13 czerwca), że papież Franciszek mianował księdza prałata Grzegorz Olszowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji. Nominat pochodzi z Mikołowa.

Ks. prałat Grzegorz Olszowski urodził się 15 lutego 1967 r. w Mikołowie. W 1987 r. ukończył naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Mikołowie, zdobywając tytuł technika elektromechanika oraz zdając egzamin dojrzałości. Przez dwa lata studiował na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na specjalności automatyzacja i elektryfikacja górnictwa.

W 1989 r. został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i rozpoczął studia teologiczne, które ukończył w 1995 r. pisząc pracę magisterską na seminarium z dogmatyki, zatytułowaną „Wyznanie grzechów koniecznym warunkiem sakramentu pojednania w praktyce i nauce Kościoła”.

Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abp. Katowickiego Damiana Zimonia.

W latach 1995-1999 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku; moderatorem rejonowym Ruchu „Światło-Życie” i służby liturgicznej w dekanacie; katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Kontynuował studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie Teologii Praktycznej, finalizując je w 1998 r. zdobyciem stopnia licencjata.

Fot. Dominik Gajda

W latach 1999-2007 pełnił funkcję sekretarza i kapelana arcybiskupa Damiana Zimonia; w 2003 r. ukończył dwusemestralne Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 12 czerwca 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy doktorskiej „Organizacja i główne kierunki działania Referatu (Wydziału) Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach w latach 1939-1985”.

W latach 2007-2012 pełnił urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a w 2012 r. mianowany został wikariuszem generalnym Archidiecezji Katowickiej i moderatorem Kurii Metropolitalnej, członkiem Kolegium Konsultorów oraz archidiecezjalnych Rad: Kapłańskiej i Duszpasterskiej, a także Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

W 2010 r. został zaliczony do grona kapelanów Jego Świątobliwości. W roku 2014 otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Rybniku. Od 1 stycznia br. pełni także funkcję dziekana dekanatu Rybnik.

Księdzu biskupowi nominatowi święceń biskupich udzieli metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w Archikatedrze Chrystusa Króla, w Uroczystość NMP Piekarskiej – głównej patronki archidiecezji – tj. 12 września 2018 r. – o godz. 12.00.

Źródło: Archidiecezja Katowicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here