O rządowym programie „CZYSTE POWIETRZE” w Tychach

0
Spotkanie ws rządowego programu CZYSTE POWIETRZE, Tychy, 16.10.2018r.; fot. ZB

O rządowym programie „CZYSTE POWIETRZE” w Tychach. Dzisiaj (16.10) w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach Magdalena Kostecka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prezentowała tyszanom priorytetowy rządowy program „CZYSTE POWIETRZE”, który przeznacza 103 mld zł m.in. na zastąpienie starych pieców w domach jednorodzinnych ekologicznymi źródłami ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy takiego domu. Chodzi głównie o wymianę starych źródeł ciepła oraz o termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Na program „CZYSTE POWIETRZE” rząd przeznaczył 103 mld zł. Będzie realizowany w latach 2018 – 2029 w postaci dwóch form: dotacji i pożyczki. Podpisywanie umów musi zakończyć się do 31 grudnia 2027 r.

Oprócz dofinansowania wymiany starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła (spełniających wymagania), program przewiduje też m.in. docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dotację można uzyskać m.in. na audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia, dokumentację projektową związaną z modernizacją, przebudowę części konstrukcyjnej dachu wraz z dociepleniem, ekspertyzę ornitologiczną. Instalacja fotowoltaiczna może być finansowana (w ramach programu) tylko z pożyczki.

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być mniejsza niż 7 tys. zł. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki – do 15 lat (z możliwą zwłoką w spłacie – nie dłużej jednak niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia).

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto przedsięwzięcie takie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji przedsięwzięcia  – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r.

Więcej informacji na www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

Można też wysłać mail z pytaniami na adres: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here