Odrzucona obniżka opłat w tyskich przedszkolach

0
fot. ZB

Odrzucona obniżka opłat w tyskich przedszkolach. Tyscy radni PiS oraz Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną 22 marca zaproponowali dziesięciokrotną obniżkę opłat za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy. Propozycję tę odrzucili proprezydenccy radni Klubu Inicjatywa Tyska oraz PO.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, mają w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy darmową opiekę przez 5 godzin dziennie (w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy – przez 7 godzin dziennie). Za każdą dodatkową godzinę opieki (nauczania, wychowania) rodzice muszą płacić 1 zł.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Tychy (22.03) podczas debaty nad uchwałą o wysokości opłat w przedszkolach radny Grzegorz Kołodziejczyk (PiS) w imieniu opozycyjnych klubów Prawo i Sprawiedliwość oraz Tychy Naszą Małą Ojczyzną złożył wniosek, aby ową opłatę 1 zł zmniejszyć do 10 gr. Decyzja taka, jak tłumaczył G. Kołodziejczyk, miałaby być inwestycją w młode pokolenie. Poza tym, jak można było usłyszeć, Tychy są gminą w miarę zasobną.

Na pytanie radnego Krzysztofa Woźniaka (proprezydencki Klub Inicjatywa Tyska), czy rodzice skarżyli się na wysokość dotychczas obowiązującej opłaty i jakie skutki finansowe przyniosłoby przyjęcie poprawki zgłoszonej przed radnego Kołodziejczyka, odpowiedziała Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Można było od niej usłyszeć, że na razie nie było w tym względzie interwencji rodziców, a przyjęcie poprawki spowoduje, że do budżetu zamiast ok. 750 tys. zł rocznie (przy stawce 1 zł) wpłynie 75 tys. zł rocznie (przy stawce 10 gr).

Józef Twardzik, przewodniczący KIT poprosił o przerwę w obradach, a po niej poinformował, że radni KIT i PO omówili wniosek radnego Kołodziejczyka, a stanowisko wyrażą w głosowaniu. Jak się okazało byli przeciw, co spowodowało, że stosunkiem głosów 14:9, wniosek o zmniejszenie przedszkolnej stawki z 1 zł na 10 gr Rada Miasta Tychy (liczy 25 radnych) odrzuciła.

Przeciwko obniżce głosowali radni: Jerzy Chaberko, Wojciech Czarnota, Damian Fierla, Tadeusz Furczyk, Lidia Gajdas, Maciej Gramatyka, Grzegorz Gwóźdź, Michał Kasperczyk, Barbara Konieczna, Mariusz Mazur, Urszula Paździorek-Pawlik, Sławomir Sobociński, Józef Twardzik, Krzysztof Woźniak.

Za obniżką byli: Jakub Chełstowski, Edyta Danielczyk, Marek Gołosz, Jarosław Hajduk, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Paweł Porszke, Klaudiusz Slezak, Dariusz Wencepel.

Uchwała (podtrzymująca ubiegłoroczną stawkę 1 zł) wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

(icz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here