Około 2 tys. uczniów tyskich szkół nie odebrało jeszcze świadectw, część z powodu kwarantanny

0
fot. JJ

Rok szkolny zakończył się 26 czerwca, a około 2 tys. uczniów tyskich szkół publicznych (czyli ok. 15 proc.) nie odebrało jeszcze swoich świadectw, część m.in. z powodu kwarantanny lub wcześniejszego wyjazdu na wakacje.

Jak 6 lipca poinformowała nas Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach (pismo nosi datę 3 lipca), wszystkie szkoły wystawiły świadectwa do 26 czerwca 2020 r. tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Jednak w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną, w tym ograniczeniami stacjonarnej pracy szkół i placówek, dyrektorzy mogli ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym. Oznacza to, że mogli wyznaczyć różne terminy i godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów.

– Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie została określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału, z priorytetem zachowania bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli – mówi dyrektor Gnacik. – W większości publicznych szkół w Tychach świadectwa zostały już rozdane uczniom. W trzech szkołach świadectwa rozdano jedynie absolwentom: w Szkole Podstawowej nr 8, w ZSP nr 3 w Tychach, w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 7. Z kolei w Zespole Szkół nr 6 w Tychach świadectwa rozdano uczniom, którzy zadeklarowali chęć ich odbioru w dniu 26 czerwca 2020 r.

Uczniowie, którzy nie odebrali świadectw zgodnie z indywidualnymi ustaleniami w poszczególnych placówkach, mogą, jak słyszymy, odebrać świadectwo przez cały okres wakacji w godzinach pracy sekretariatu, bądź po powrocie do szkoły po wakacjach.

– W Tychach 666 uczniów nie odebrało świadectwa ze względu na wyznaczenie przez szkołę innego terminu lub sposobu odbierania świadectw – informuje dyrektor Dorota Gracik. – Natomiast 1637 uczniów nie odebrało świadectwa z innych powodów (m.in. z powodu wcześniejszego wyjazdu na wakacje, choroby ucznia, pobytu na kwarantannie itp.), mimo zorganizowania wydawania świadectw przez ich szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r. Do tyskich szkół w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało ponad 13 500 uczniów.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here