Ostatnie dni na złożenie wniosku o szkolne stypendia

0
fot. pixabay
Reklama

Urząd Miasta Tychy informuje, że w tym roku szkolnym tylko do 15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendium „Tyskie Orły”, stypendium „Lider Zawodu”, a do 16 września o przyznanie wyprawki szkolnej.

Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, informuje nas, że do połowy września można składać wnioski o przyznanie: stypendium szkolnego – stanowiącego pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendium „Tyskie Orły”, stypendium „Lider Zawodu”.

– Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł (szczegóły tutaj) – informuje Ewa Grudniok. – Z kolei o stypendium „Tyskie Orły” mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne (szczegóły tutaj). Natomiast stypendium „Lider Zawodu” przeznaczone jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy mają znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie (szczegóły tutaj).

Rzecznik UM Tychy informuje ponadto, że do 16 września można składać wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej – w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2019 r.”, stanowiącego pomoc dla uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Pomoc, jak słyszymy, polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły (szczegóły tutaj).

(icz)

Reklama

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here