OZE w MŚP państw V4. Nabieranie doświadczeń

0
fot. Sabri Ismail z Pixabay
Reklama

W skład Unii Europejskiej wchodzą m.in. kraje, które do niedawna były w zupełnie innej strefie politycznej, a więc i gospodarczej. Dopiero nabierają one doświadczenia w rozwoju OZE na potrzeby MŚP. Przykładem mogą być kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry tworzą w ramach Unii Europejskiej tzw. Grupę Wyszehradzką określaną jako V4. To nieformalne porozumienie, którego członkowie wspierają się w procesie integracji z państwami UE. Państwa V4 borykają się z podobnymi problemami. Dotyczy to również kwestii ekologicznych związanych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Aleksandra Koszarek-Cyra z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest autorką publikacji pt. „Inicjatywy ekologiczne sektora MŚP w państwach Grupy Wyszehradzkiej” zamieszczonej w zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej  (seria: Organizacja i zarządzanie z. 93 Nr kol. 1957). Praca oparta jest na danych opublikowanych przez Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej z 2015 r. Autorka dokonała m.in. analizy wśród MŚP w państwach V4. Wynikało z nich, że wśród podejmowanych działań prośrodowiskowych mali i średni przedsiębiorcy względnie najmniejszą aktywność deklarowali w dziedzinie korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE). Polskie przedsiębiorstwa sektora MŚP wypadły w tym konkretnym przypadku najgorzej. Podjęcie inicjatyw prośrodowiskowych w postaci wykorzystania OZE deklarowało bowiem  9 proc. przedsiębiorców czeskich, 7 proc. węgierskich, 6 proc. słowackich i 5 proc. polskich. Dla porównania oszczędzanie energii wskazało 67 proc. przedsiębiorstw MŚP w Czechach, 64 proc. w Polsce, 63 proc. na Słowacji i 60 proc. na Węgrzech, a żadnych prośrodowiskowych inicjatyw nie podjęto w 8 proc.  słowackich firm sektora MŚP, 12 proc. czeskich, po 17 proc. w polskich i węgierskich.

(pp), źródło: woiz.polsl.pl

Reklama
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here